දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි වෙනත්

වෙනත්-නුවර - On going Advertising Business
On going Advertising Business

නුවර, වෙනත්

රු 500,000

දින 5
වෙනත්-නුවර - A/C+REFRIGRATOR GAS
A/C+REFRIGRATOR GAS

නුවර, වෙනත්

රු 20,000

දින 14
වෙනත්-නුවර - Restaurant Equipments
Restaurant Equipments

නුවර, වෙනත්

රු 70,000

දින 15
වෙනත්-නුවර - 3M PREMIUM K-70➕ SPRAY
3M PREMIUM K-70➕ SPRAY

නුවර, වෙනත්

රු 450

දින 15
වෙනත්-නුවර - Restaurant Equipments
Restaurant Equipments

නුවර, වෙනත්

රු 40,000

දින 15
වෙනත්-නුවර - Jewelry boxes
Jewelry boxes

නුවර, වෙනත්

රු 650

දින 27
වෙනත්-නුවර - Hadunkuru
Hadunkuru

නුවර, වෙනත්

රු 200

දින 27
වෙනත්-නුවර - CLOTH SHOP MATERIAL
CLOTH SHOP MATERIAL

නුවර, වෙනත්

රු 300,000

දින 31
වෙනත්-නුවර - Pencil sketch
Pencil sketch

නුවර, වෙනත්

රු 4,000

දින 33
වෙනත්-නුවර - හදුන්කූරු
හදුන්කූරු

නුවර, වෙනත්

රු 200

දින 35
වෙනත්-නුවර - Shop item
Shop item

නුවර, වෙනත්

රු 675,000

දින 38
වෙනත්-නුවර - Kottu bar
Kottu bar

නුවර, වෙනත්

රු 45,000

දින 42
වෙනත්-නුවර - Keytag / chain
Keytag / chain

නුවර, වෙනත්

රු 2

දින 46
වෙනත්-නුවර - incnense sticks (hadunkuru)
incnense sticks (hadunkuru)

නුවර, වෙනත්

රු 200

දින 52
වෙනත්-නුවර - Food Cart
Food Cart

නුවර, වෙනත්

රු 60,000

දින 54
වෙනත්-නුවර - Clothing shop Clearance
Clothing shop Clearance

නුවර, වෙනත්

රු 550,000

දින 55
වෙනත්-නුවර - Cup Cake boxes
Cup Cake boxes

නුවර, වෙනත්

රු 150

දින 58
වෙනත්-නුවර - Perfume Bottles
Perfume Bottles

නුවර, වෙනත්

රු 17

දින 59
වෙනත්-නුවර - Investment in a Real Estate Company
Investment in a Real Estate Company

නුවර, වෙනත්

රු 1,000,000

දින 185

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!