වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 98 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Libero 2005
Yamaha Libero 2005

33,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

25,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Activa 2018
Honda Activa 2018

150 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 189,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio new 2014
Honda Dio new 2014

36,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

33,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 Bently 1994
Honda CD 125 Bently 1994

81,620 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 0 2018
Honda Dio 0 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,970

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 0 2018
Honda Dio 0 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 77,970

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 200 rode master 1985
Honda CD 200 rode master 1985

95,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

21,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2012
Honda Dio 2012

25,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CM Custom 1996
Honda CM Custom 1996

6,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Hornet 125ch 2011
Honda CB Hornet 125ch 2011

56,680 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet HORNER 115CH 2012
Honda Hornet HORNER 115CH 2012

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 530,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Benly CD-125T 2012
Honda Benly CD-125T 2012

27,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 345,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Hut 2014
Honda Dio Hut 2014

19,600 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 142,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio bs4 2017
Honda Dio bs4 2017

7,650 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 213,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda cd 100 2000
Honda cd 100 2000

85,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio kandy 2014
Honda Dio kandy 2014

9,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda PCX 2012
Honda PCX 2012

19,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB4 2009
Honda CB4 2009

15,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Benly 5 NikalFock CD125 1996
Honda Benly 5 NikalFock CD125 1996

25,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Twister 2016
Honda Twister 2016

17,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!