වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BAL 110 2013
Honda Dio BAL 110 2013

29,790 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Discover 135 2010
Bajaj Discover 135 2010

45,236 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio hond 2014
Honda Dio hond 2014

26,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 146,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda PCX made by for a japan 2018
Honda PCX made by for a japan 2018

0 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 760,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda GB250 Clubman 2009
Honda GB250 Clubman 2009

1,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 800,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet Chassis110(WY-30**) 2008
Honda Hornet Chassis110(WY-30**) 2008

35,600 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 438,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet chassis 150 Original 2010
Honda Hornet chassis 150 Original 2010

18,562 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 728,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CBJX Bike 1981
Honda CBJX Bike 1981

50,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 27,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,170

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet 2018
Honda Hornet 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 124,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Het 2014
Honda Dio Het 2014

27,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 147,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Hornet GSR 600 2014
Honda Hornet GSR 600 2014

22,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 630,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Twister 2015
Honda Twister 2015

16,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 1987
Honda CD 125 1987

7,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda XR R 1995
Honda XR R 1995

28,543 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CBR RR HRC NC29 1995
Honda CBR RR HRC NC29 1995

23,816 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,500

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CM Custom 125 1995
Honda CM Custom 125 1995

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Trigger 2015
Honda CB Trigger 2015

39,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Hornet 2015
Honda CB Hornet 2015

18,682 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 860,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Grazia 2018
Honda Grazia 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 110 DREAM 2018
Honda CD 110 DREAM 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda SHINE 2018
Honda SHINE 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,500

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

29,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!