වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

13,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Navi 2018
Honda Navi 2018

1,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio Scooter 2016
Honda Dio Scooter 2016

13,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 1989
Honda CD 125 1989

56,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CBR 250R 2017
Honda CBR 250R 2017

1,074 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio bcw 2015
Honda Dio bcw 2015

31,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 1990
Honda CD 125 1990

40,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

7,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Benly 2001
Honda Benly 2001

77,680 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Grazia 125 2018
Honda Grazia 125 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,450

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

22,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB Trigger Recondition 2016
Honda CB Trigger Recondition 2016

35,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

12,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 193,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CD 125 1987
Honda CD 125 1987

80,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

10,900 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Activa 3G 2012
Honda Activa 3G 2012

26,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 110 2010
Honda Dio 110 2010

34,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio BFQ 2017
Honda Dio BFQ 2017

6,507 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 216,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda PCX 2013
Honda PCX 2013

19,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 298,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda XR 2010
Honda XR 2010

25,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 690,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda CB 125 cg 1987
Honda CB 125 cg 1987

40,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 254,900

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,300 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 179,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Chaly Bike 1987
Honda Chaly Bike 1987

80,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 23,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!