වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

13,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

31,741 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 187,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

20,264 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 343,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 200 2008
Yamaha TW 200 2008

35,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 150 2017
Yamaha FZ 150 2017

17,800 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha SZ-RR 2011
Yamaha SZ-RR 2011

33,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TTR Rider Bike 2003
Yamaha TTR Rider Bike 2003

150,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Fazer 2005
Yamaha Fazer 2005

43,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

50,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 239,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S Version 2.0 2017
Yamaha FZ S Version 2.0 2017

11,300 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 200 2008
Yamaha TW 200 2008

26,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR hid light 2017
Yamaha Ray ZR hid light 2017

12,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 2013
Yamaha TW 2013

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

19,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2010
Yamaha FZ S 2010

29,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 229,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

43,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 2014
Yamaha TW 2014

31,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

8,400 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

3,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

12,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 269,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2018
Yamaha FZ 2018

0 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,900

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S Fzs 2014
Yamaha FZ S Fzs 2014

37,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 16 Bike 2015
Yamaha FZ 16 Bike 2015

40,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha DT 125 2007
Yamaha DT 125 2007

72,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

6,813 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ fz16 2015
Yamaha FZ fz16 2015

37,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!