වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda GB250 Clubman 2009
Honda GB250 Clubman 2009

1,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

46,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2013
Yamaha FZ S 2013

50,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray 2014
Yamaha Ray 2014

12,400 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S kandy 2012
Yamaha FZ S kandy 2012

19,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

24,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 298,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

16,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

8,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

24,130 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 247,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2011
Yamaha FZ 2011

52,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S FZ,s 2011
Yamaha FZ S FZ,s 2011

58,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray cygnus 2013
Yamaha Ray cygnus 2013

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TTR 250 2005
Yamaha TTR 250 2005

35,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 248,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 200 2008
Yamaha TW 200 2008

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2.0 2016
Yamaha FZ S 2.0 2016

44,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ ver 2.0 2017
Yamaha FZ ver 2.0 2017

4,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR disk break 2017
Yamaha Ray ZR disk break 2017

9,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 267,900

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

0 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 252,900

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S BEU-4334 2016
Yamaha FZ S BEU-4334 2016

18,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

12,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2009
Yamaha FZ 2009

44,504 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

12,300 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ Version 2 2015
Yamaha FZ Version 2 2015

16,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR on light 2017
Yamaha Ray ZR on light 2017

8,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 197,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!