වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW kandy 2016
Yamaha TW kandy 2016

20,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Pulsar 150 kandy 2014
Bajaj Pulsar 150 kandy 2014

18,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 214,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 16. 2011
Yamaha FZ 16. 2011

55,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

පැය 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2009
Yamaha FZ S 2009

40,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S V2.0 Amry 2016
Yamaha FZ S V2.0 Amry 2016

18,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Libero 2005
Yamaha Libero 2005

33,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 33,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha 2009
Yamaha 2009

50,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 2017
Yamaha TW 2017

9,878 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 398,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S xo 2012
Yamaha FZ S xo 2012

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 228,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2010
Yamaha FZ 2010

45,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 177,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

13,936 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW kandy 2016
Yamaha TW kandy 2016

20,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW 2014
Yamaha TW 2014

22,910 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha SRX 400 1999
Yamaha SRX 400 1999

23,703 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

24,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 274,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TTR 2007
Yamaha TTR 2007

32,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 395,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ 2015
Yamaha FZ 2015

27,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

41,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Libero 2006
Yamaha Libero 2006

33,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

8,609 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 355,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S BAX 2014
Yamaha FZ S BAX 2014

28,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TTR 2005
Yamaha TTR 2005

50,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 232,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

8,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Libero 2004
Yamaha Libero 2004

45,621 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 49
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

8,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 52
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha FZ S 2009
Yamaha FZ S 2009

59,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 53
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha 2015
Yamaha 2015

43,611 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!