වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 48 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ . 2010
TVS Scooty Pep+ . 2010

21,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Yamaha TW kandy 2016
Yamaha TW kandy 2016

20,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept 2010
TVS Scooty Pept 2010

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

38,597 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

28,435 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak 2015
TVS Streak 2015

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache Bike 2007
TVS Apache Bike 2007

55,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Centra Bike 2005
TVS Centra Bike 2005

75,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,500

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

6,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept Schooter 2012
TVS Scooty Pept Schooter 2012

29,450 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ 2017
TVS Scooty Pep+ 2017

72,548 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Star Sport 2008
TVS Star Sport 2008

59,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego digital meter 2014
TVS Wego digital meter 2014

30,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 149,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Star Sport 2010
TVS Star Sport 2010

35,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Flame 2009
TVS Flame 2009

37,074 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

23,500 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego BDS 2016
TVS Wego BDS 2016

6,520 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

28,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 144,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache RTR 160 2012
TVS Apache RTR 160 2012

43,245 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Jupiter 2014
TVS Jupiter 2014

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep 2010
TVS Scooty Pep 2010

35,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ 2012
TVS Scooty Pep+ 2012

26,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2011
TVS Apache 2011

22,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak Scooter 2014
TVS Streak Scooter 2014

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept 2012
TVS Scooty Pept 2012

34,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep 2011
TVS Scooty Pep 2011

36,589 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Star City Plus 2007
TVS Star City Plus 2007

56,236 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!