වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

13,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

38,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

22,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak pink colour 2009
TVS Streak pink colour 2009

40,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

41,501 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

30,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

13,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

18,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Flame 2009
TVS Flame 2009

40,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

27,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego BAS 2014
TVS Wego BAS 2014

35,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept pep 2016
TVS Scooty Pept pep 2016

7,068 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Flame 2010
TVS Flame 2010

42,365 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ 2006
TVS Scooty Pep+ 2006

27,837 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 160 2019
TVS Apache 160 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Metro 2019
TVS Metro 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 66,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2019
TVS Wego 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ 2019
TVS Scooty Pep+ 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 61,500

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 200 2019
TVS Apache 200 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Ntorq 2019
TVS Ntorq 2019

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Victor 125 2005
TVS Victor 125 2005

32,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

55,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

13,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Flame 2010
TVS Flame 2010

52,500 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 62,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

34,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!