වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 45 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Bajaj Avenger Street BEG 2017
Bajaj Avenger Street BEG 2017

29,990 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Zest 2016
TVS Scooty Zest 2016

26,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak Red and Black 2011
TVS Streak Red and Black 2011

55,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Victor 2003
TVS Victor 2003

40,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache RTR 2009
TVS Apache RTR 2009

47,400 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept 2013
TVS Scooty Pept 2013

23,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

48,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

27,000 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

37,200 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak scooty 2012
TVS Streak scooty 2012

20,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

10,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak BAC 2013
TVS Streak BAC 2013

27,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Streak scooty 2011
TVS Streak scooty 2011

45,236 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2008
TVS Apache 2008

66,542 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego Alloy Wheel 2017
TVS Wego Alloy Wheel 2017

3,800 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Star Sport 2007
TVS Star Sport 2007

44,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 46,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 150 2018
TVS Apache 150 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 349,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Scooty Pept 2018
TVS Scooty Pept 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,900

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Stryker styker 125 2018
TVS Stryker styker 125 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 273,900

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Metro 2018
TVS Metro 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 208,300

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

19,700 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

27,000 km

නුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Wego 110 2018
TVS Wego 110 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 246,900

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 160CC 2018
TVS Apache 160CC 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 379,900

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-නුවර - TVS Apache 200 4V 2018
TVS Apache 200 4V 2018

0 km

සාමාජිකයානුවර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 479,900

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!