වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 1,347 න් 26-50 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj 2 Stroke Three Wheeler
Bajaj 2 Stroke Three Wheeler

2006

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 415,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler Re 205 Bajaj
Three Wheeler Re 205 Bajaj

2019

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler ABB 2018
Three Wheeler ABB 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

පැය 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler ABH 2018
Three Wheeler ABH 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 64,000

පැය 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler AAL 2017
Three Wheeler AAL 2017

2017

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 61,000

පැය 14
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Qv Bajaj Three Wheler
Qv Bajaj Three Wheler

2009

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

පැය 15
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler AAQ 2017
Three Wheeler AAQ 2017

2017

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

පැය 15
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler Aam
Three Wheeler Aam

2017

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

පැය 15
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - AAP bajaj three wheler
AAP bajaj three wheler

2014

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Aat Bajaj Three Wheler
Aat Bajaj Three Wheler

2014

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Yl Bajaj Three Wheler
Yl Bajaj Three Wheler

2011

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2012

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler
Three Wheeler

2011

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 70,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

2011

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABF 2018
Three wheeler ABF 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 63,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler ABD 2018
Three Wheeler ABD 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 64,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler AAC 2017
Three wheeler AAC 2017

2017

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 63,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABG 2018
Three wheeler ABG 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 62,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler AAY
Three wheeler AAY

2017

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

පැය 16
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Bajaj Three Wheel
Bajaj Three Wheel

2007

කළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 17,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABE 2018
Three wheeler ABE 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler Abf
Three Wheeler Abf

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABC 2018
Three wheeler ABC 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 62,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABB 2018
Three wheeler ABB 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 61,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three Wheeler Abb 2018
Three Wheeler Abb 2018

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler ABC
Three wheeler ABC

2018

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 1
ත්‍රී රෝද රථ-කළුතර - Three wheeler AAP
Three wheeler AAP

2017

සාමාජිකයාකළුතර, ත්‍රී රෝද රථ

රු 65,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!