දැන්විම් 353 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

නිවාස-ගම්පහ - House for Sale Kadawatha
House for Sale Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,600,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House for Rent - Kadawatha
House for Rent - Kadawatha

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - Kp property | House @ Kadawatha
Kp property | House @ Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 26,500,000

දින 6
නිවසක් අවශ්‍ය යි

ගම්පහ, නිවාස

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - 2 Floors for Rent or Lease Kadawatha
2 Floors for Rent or Lease Kadawatha

2,800 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 85,000 මසකට

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha House Sale | H0562
Kadawatha House Sale | H0562

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 6
නිවසක් උවමනායි

ගම්පහ, නිවාස

දින 6
නිවාස-ගම්පහ - 2 Storied House for Immediate Sale | Kadawatha-Ragama Main Road
2 Storied House for Immediate Sale | Kadawatha-Ragama Main Road

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

දින 6
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KADAWATHA
LAND FOR SALE IN KADAWATHA

28.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 775,000 පර්ච් එකකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale Kadawatha - Blue Mountain Project
Land for Sale Kadawatha - Blue Mountain Project

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for rent - Kadawatha
House for rent - Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 12,500 මසකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE - Kadawatha
HOUSE FOR SALE - Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 14,800,000

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Two Story House For Rent Kadawatha
Two Story House For Rent Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 65,000 මසකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - House for rent - kadawatha
House for rent - kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 50,000 මසකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha House for Rent
Kadawatha House for Rent

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 26,000 මසකට

දින 7
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale - Kadawatha
Land for Sale - Kadawatha

8.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 7
නිවාස-ගම්පහ - 4 Br Hous Sale in Bandarawatta
4 Br Hous Sale in Bandarawatta

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 17,000,000

දින 8
නිවාස-ගම්පහ - House for rent in Kadawatha
House for rent in Kadawatha

කාමර: 4, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - Kadawatha Resort For Sale | CC535
Kadawatha Resort For Sale | CC535

8,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 90,500,000

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale - Kadawatha
Land for sale - Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 460,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha.
Land in Kadawatha.

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 485,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KIRILLWALA
LAND FOR SALE IN KIRILLWALA

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 235,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

5.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 370,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for Sale in Kadawatha
Land for Sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 360,000 පර්ච් එකකට

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - HOUSE FOR SALE IN MAWARAMANDIYA
HOUSE FOR SALE IN MAWARAMANDIYA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 3,750,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-ගම්පහ - BUILDING FOR SALE in - Kadawatha
BUILDING FOR SALE in - Kadawatha

700 වර්ග අඩි

ගම්පහ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 16,000,000

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!