දැන්විම් 357 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-ගම්පහ - Land Sale in Delpe Junction
Land Sale in Delpe Junction

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-ගම්පහ - House Sale in Kadawatha
House Sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Attidiya Land for sale
Attidiya Land for sale

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 32,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
නිවාස-ගම්පහ - Luxury House Kadawatha Sale
Luxury House Kadawatha Sale

කාමර: 6, නානකාමර: 5

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 29,500,000

දින 9
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Ragama
Land for sale in Ragama

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha - Renagala Rd
Land in Kadawatha - Renagala Rd

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 280,000 පර්ච් එකකට

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - LUXURY HOUSE FOR RENT (KADAWATHA TOWN)
LUXURY HOUSE FOR RENT (KADAWATHA TOWN)

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 22,500 මසකට

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - Brand New House for sale in Kadawatha
Brand New House for sale in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 6,500,000

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 820,000 පර්ච් එකකට

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA
BRAND NEW HOUSE FOR SALE KADAWATHA

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 23,500,000

දින 10
Want to buy a house in Kadawatha

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - LAND FOR SALE IN KADAWTHA
LAND FOR SALE IN KADAWTHA

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Commercial Land for sale in Kadawatha
Commercial Land for sale in Kadawatha

7.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 10,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale in Kadawatha
House for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,700,000

දින 10
නිවාස-ගම්පහ - House for sale,Rammuthugala
House for sale,Rammuthugala

කාමර: 5, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාස

රු 9,500,000

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land in Kadawatha
Land in Kadawatha

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාගම්පහ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - 12.5 perches land sale in kirillawala
12.5 perches land sale in kirillawala

12.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex for rent in Kadawatha
Annex for rent in Kadawatha

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 31,000 මසකට

දින 10
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

20.5 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 420,000 පර්ච් එකකට

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - Luxury house for sale in Kadawatha
Luxury house for sale in Kadawatha

කාමර: 5, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාස

රු 25,000,000

දින 11
කොටස් සහ කාමර-ගම්පහ - Annex For Rent - Mahara
Annex For Rent - Mahara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in Kadawatha
Land for sale in Kadawatha

10.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 650,000 පර්ච් එකකට

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land for sale in kadawatha
Land for sale in kadawatha

12.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 11
නිවාස-ගම්පහ - Kadawatha - House for sale H0562
Kadawatha - House for sale H0562

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාස

රු 36,000,000

දින 11
ඉඩම්-ගම්පහ - Land For Sale In Imbulgoda
Land For Sale In Imbulgoda

15.0 පර්චස්

ගම්පහ, ඉඩම්

රු 325,000 පර්ච් එකකට

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!