දැන්විම් 1,708 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA
LAND FOR SALE NAGODA - KALUTARA

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land in Moronthuduwa | Plot 12
Land in Moronthuduwa | Plot 12

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land | Panadura For sale
Land | Panadura For sale

22.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

විනාඩි 27
නිවාස-කළුතර - නිවස විකිණීමට - පානදුර
නිවස විකිණීමට - පානදුර

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

විනාඩි 38
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR RENT IN BANDARAGAMA
HOUSE FOR RENT IN BANDARAGAMA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 20,000 මසකට

විනාඩි 44
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale- Horana
Land For Sale- Horana

14.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 145,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Newdawa - Panadura
Land for Sale in Newdawa - Panadura

20.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 140,000 පර්ච් එකකට

Wanted Land In Kalutara

කළුතර, ඉඩම්

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana
Land in Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land in Hadapangoda
Land in Hadapangoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,104,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Land in Kalutara
Land in Kalutara

21.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,365,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land | 12p
Horana Land | 12p

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,032,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - Horana - Narthupana Land for sale
Horana - Narthupana Land for sale

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 876,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - බස් පාරට ආසන්න ඉඩමක් | Anguruwathota
බස් පාරට ආසන්න ඉඩමක් | Anguruwathota

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 990,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Room for rent in Kalutara
Room for rent in Kalutara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

පැය 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-කළුතර - Rooms for rent in Kalutara
Rooms for rent in Kalutara

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

පැය 5
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - හඳපාන්ගොඩ ඉඩමක්
හොරණ - හඳපාන්ගොඩ ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,044,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-කළුතර - Kalutara Land For Sale
Kalutara Land For Sale

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 870,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 6
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Panadura
Land for sale in Panadura

82.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කළුතර - Best Residential Area | Horana Town
Best Residential Area | Horana Town

44.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 148,000 පර්ච් එකකට

පැය 6
ඉඩම්-කළුතර - හොරණ - ගුරුගොඩ ඉඩමක්
හොරණ - ගුරුගොඩ ඉඩමක්

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana, wawulgala
House for sale in Horana, wawulgala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,500,000

පැය 7
ඉඩම්-කළුතර - කුඹුක ඉඩමක් විකිණීමට
කුඹුක ඉඩමක් විකිණීමට

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana - Maragahahena
Land in Horana - Maragahahena

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 108,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
නිවාස-කළුතර - House for sale in Kalutara
House for sale in Kalutara

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 9,000,000

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Best Residential Area | Horana
Best Residential Area | Horana

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,550,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Residential Land For Sale - Horana
Residential Land For Sale - Horana

12.6 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 104,000 පර්ච් එකකට

පැය 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!