දැන්විම් 1,675 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කළුතර - House For Sale - Panadura
House For Sale - Panadura

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාස

රු 150,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Gonapola
Land for Sale in Gonapola

20.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කළුතර - Best Land to Invest in Bandaragama
Best Land to Invest in Bandaragama

102.5 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 6,800,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-කළුතර - Brand New House - Panadura
Brand New House - Panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 15,000,000

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

For Rent - Panadura

කළුතර, නිවාස

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Kalutara
Land for sale in Kalutara

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 350,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කළුතර - House For Sale in Panadura
House For Sale in Panadura

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 7,900,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House for Rent in Milleniya
House for Rent in Milleniya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 17,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Kalutara
Land For Sale - Kalutara

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - New Home for sale in Panadura
New Home for sale in Panadura

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - කළුතර ලක්දිනු උද්‍යානය ඉඩමක්
කළුතර ලක්දිනු උද්‍යානය ඉඩමක්

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 69,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana - Maragahahena Land
Horana - Maragahahena Land

10.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Classic Land/For Sale Plot 02-Panadura
Classic Land/For Sale Plot 02-Panadura

10.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 4,999,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Classic Land / For Sale Plot 01-Panadura
Classic Land / For Sale Plot 01-Panadura

11.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 5,611,200 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Pandura , Alubomulla
Land For Sale In Pandura , Alubomulla

14.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 1,000,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Ingiriya
Land in Ingiriya

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 92,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana / Poruwadanda 40p
Land in Horana / Poruwadanda 40p

40.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - LANDS FOR SALE IN MORAGAHAHENA
LANDS FOR SALE IN MORAGAHAHENA

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 133,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

12.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 74,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Commercial Property for Sale in Kalutara
Commercial Property for Sale in Kalutara

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 845,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Wadduwa
Land for Sale in Wadduwa

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 200,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Kalutara
Land in Kalutara

9.78 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land in Horana / Uduwa
Land in Horana / Uduwa

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 82,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana Land For Sale Boralugoda
Horana Land For Sale Boralugoda

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 160,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Horana l Boralugoda Land
Horana l Boralugoda Land

12.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කළුතර - Land for sale in Horana
Land for sale in Horana

11.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,177,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!