දැන්විම් 1,688 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කළුතර - 3 Acre Bare land for sale Welipenna
3 Acre Bare land for sale Welipenna

3.0 අක්කර

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,800,000 සම්පුර්ණ මිල

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - Villa House in Beruwala
Villa House in Beruwala

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කළුතර, නිවාස

රු 120,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කළුතර - Horana House | for Sale MCP.607
Horana House | for Sale MCP.607

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

පැය 1 යි
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Thekkawatta, Hirana, Panadura
Land for Sale in Thekkawatta, Hirana, Panadura

10.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

නිවාස-කළුතර - House | for Sale Horana H0.645
House | for Sale Horana H0.645

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 30,000,000

පැය 3
ඉඩම්-කළුතර - Land | Bandaragama For sale (near highway)
Land | Bandaragama For sale (near highway)

35.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,900,000

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Kalutara
House for Sale in Kalutara

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 1,900,000

පැය 5
නිවාස-කළුතර - House for Rent - Panadura
House for Rent - Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 23,000 මසකට

පැය 7
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Panadura
Land for Sale in Panadura

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 850,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
ඉඩම්-කළුතර - Land for Sale in Moragahahena
Land for Sale in Moragahahena

17.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
නිවාස-කළුතර - Valuable Two Storied House Property for sale in Kalutara.
Valuable Two Storied House Property for sale in Kalutara.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 33,500,000

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-කළුතර - Shop for Rent in Bandaragama Town
Shop for Rent in Bandaragama Town

3,000 වර්ග අඩි

කළුතර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 50,000 මසකට

පැය 8
නිවාස-කළුතර - land with House for sale in Kalutara
land with House for sale in Kalutara

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 4,800,000

පැය 8
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Moratuwa
Land For Sale - Moratuwa

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 1,900,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කළුතර - House for Sale in Panadura
House for Sale in Panadura

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 6,500,000

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale In Horana
Land For Sale In Horana

29.1 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 165,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - 10 Perches each Land Blocks for Sale in Kalutara.
10 Perches each Land Blocks for Sale in Kalutara.

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 285,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - 70 Perches of Prime Property for Sale in Kalutara.
70 Perches of Prime Property for Sale in Kalutara.

70.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 435,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Waduramulla, Panadura.
House for Sale in Waduramulla, Panadura.

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 9,500,000

පැය 9
ඉඩම්-කළුතර - Land | Panadura ( ගඟුල) For sale
Land | Panadura ( ගඟුල) For sale

15.59 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 500,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කළුතර - Land in Poruwadanda
Land in Poruwadanda

46.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 135,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale - Kaluthara
Land For Sale - Kaluthara

145.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 725,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Land For Sale in Alubomulla
Land For Sale in Alubomulla

24.0 පර්චස්

කළුතර, ඉඩම්

රු 685,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - Ingiriya Land For Sale
Ingiriya Land For Sale

48.4 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
ඉඩම්-කළුතර - පදිංචියට හා ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩමක් - හොරනන්
පදිංචියට හා ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ඉඩමක් - හොරනන්

44.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකළුතර, ඉඩම්

රු 148,000 පර්ච් එකකට

පැය 10
නිවාස-කළුතර - Luxury House/Villa For Sale Panadura
Luxury House/Villa For Sale Panadura

කාමර: 10, නානකාමර: 5

කළුතර, නිවාස

රු 160,000,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!