දැන්විම් 1,011 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy
Land for Sale in Kandy

56.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 190,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA
SHOPS FOR SALE AT HEART OF GELIOYA

1,540 වර්ග අඩි

සාමාජිකයානුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House for rent in Kundasale
House for rent in Kundasale

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 20,000 මසකට

විනාඩි 40
ඉඩම්-නුවර - Land in Kandy
Land in Kandy

882.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 9,500 පර්ච් එකකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-නුවර - Rooms in kandy
Rooms in kandy

කාමර: 7, නානකාමර: 7

සාමාජිකයානුවර, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 25
The land in Peradeniya , lot 25

28.25 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,130,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land in Peradeniya , lot 05
Land in Peradeniya , lot 05

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,050,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 49
The land in Peradeniya , lot 49

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,200,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot38
The land in Peradeniya , lot38

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 48
The land in Peradeniya , lot 48

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 32
The land in Peradeniya , lot 32

39.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,950,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 45
The land in Peradeniya , lot 45

22.45 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,055,150 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 44
The land in Peradeniya , lot 44

27.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,485,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 43
The land in Peradeniya , lot 43

24.9 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,369,500 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 22
The land in Peradeniya , lot 22

29.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,160,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 17
The land in Peradeniya , lot 17

28.65 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,575,750 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 37
The land in Peradeniya , lot 37

29.8 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,490,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 36
The land in Peradeniya , lot 36

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 33
The land in Peradeniya , lot 33

35.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 31
The land in Peradeniya , lot 31

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 08
The land in Peradeniya , lot 08

20.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 26
The land in Peradeniya , lot 26

31.35 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,254,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 24
The land in Peradeniya , lot 24

27.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,110,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 23
The land in Peradeniya , lot 23

28.2 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,128,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 21
The land in Peradeniya , lot 21

29.95 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,422,625 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - The land in Peradeniya , lot 19
The land in Peradeniya , lot 19

30.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,650,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land in Peradeniya , lot 18
Land in Peradeniya , lot 18

32.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 1,920,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!