දැන්විම් 1,113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉඩකඩම්

කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room For Rent In Kandy Katugastota
Room For Rent In Kandy Katugastota

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-නුවර - House for Sale in Kandy with View of Mahaweli River
House for Sale in Kandy with View of Mahaweli River

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 16,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in Kandy
Land for Sale in Kandy

30.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 310,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-නුවර - Luxury House for Sale - Kandy
Luxury House for Sale - Kandy

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 14,000,000

ඉඩම්-නුවර - Prime Land For Sale in Peradeniya
Prime Land For Sale in Peradeniya

12.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 290,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-නුවර - Two Storey House For Sale In Barigama
Two Storey House For Sale In Barigama

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 9,500,000

පැය 2
ඉඩම්-නුවර - ඉඩමක් විකිණීමට මැදවල
ඉඩමක් විකිණීමට මැදවල

40.0 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
නිවාස-නුවර - A Luxurious House for Rent in Kandy
A Luxurious House for Rent in Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 65,000 මසකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale - Pilimathalawa
Land for Sale - Pilimathalawa

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-නුවර - Land for Sale in - Peradeniya
Land for Sale in - Peradeniya

8.14 පර්චස්

නුවර, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

පැය 7
නිවාස-නුවර - House Is on For Sale Katugasthota
House Is on For Sale Katugasthota

කාමර: 4, නානකාමර: 4

නුවර, නිවාස

රු 60,000,000

පැය 7
නිවාස-නුවර - House for rent in Katugastota
House for rent in Katugastota

කාමර: 4, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 37,000 මසකට

පැය 7
නිවාස-නුවර - Kandy - Lewella House For Sale
Kandy - Lewella House For Sale

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයානුවර, නිවාස

රු 17,500,000

පැය 8
ඉඩම්-නුවර - Kandy - Bowalawatta Land For Sale
Kandy - Bowalawatta Land For Sale

39.75 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ව්‍යාපාරික දේපළ-නුවර - Hotel for Sale in Kandy
Hotel for Sale in Kandy

15,000 වර්ග අඩි

නුවර, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 129,500,000

පැය 9
ඉඩම්-නුවර - Kandy Primrose Gardens Land For Sale
Kandy Primrose Gardens Land For Sale

25.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 695,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-නුවර - House For Rent In Kandy
House For Rent In Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
නිවාස-නුවර - Rent House in Ampitiya, 4km to Kandy
Rent House in Ampitiya, 4km to Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 25,000 මසකට

මහල් නිවාස-නුවර - House for Rent - Kandy Close to Dharmaraja Mahamaya Lakeside
House for Rent - Kandy Close to Dharmaraja Mahamaya Lakeside

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, මහල් නිවාස

රු 45,000 මසකට

දින 1
නිවාස-නුවර - Up Stairs House for Rent in - Kundasale
Up Stairs House for Rent in - Kundasale

කාමර: 1, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 15,000 මසකට

දින 1
නිවාස-නුවර - House For Rent In Kandy Katugastota
House For Rent In Kandy Katugastota

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-නුවර - Room for rent - Kandy
Room for rent - Kandy

කාමර: 2, නානකාමර: 2

නුවර, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,750 මසකට

දින 1
නිවාස-නුවර - House Rent At Gelioya (Kandy - Gampola Main Road)
House Rent At Gelioya (Kandy - Gampola Main Road)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 19,500 මසකට

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Rent Kadugannawa
House for Rent Kadugannawa

කාමර: 2, නානකාමර: 1

නුවර, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-නුවර - Land for sale in Ampitiya
Land for sale in Ampitiya

500.0 පර්චස්

සාමාජිකයානුවර, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-නුවර - House For Sale In Kandy - Peradeniya
House For Sale In Kandy - Peradeniya

කාමර: 6, නානකාමර: 3

නුවර, නිවාස

රු 45,000,000

දින 1
නිවාස-නුවර - House for Rent - William Gopallawa Mawatha, Kandy
House for Rent - William Gopallawa Mawatha, Kandy

කාමර: 3, නානකාමර: 2

නුවර, නිවාස

රු 60,000 මසකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!