වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි වෙනත් අධ්‍යාපනික

වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - නැණමල් ජාත්‍යන්තර පාසැල
නැණමල් ජාත්‍යන්තර පාසැල

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 1
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - STUDY VISA & WORK IN Europe
STUDY VISA & WORK IN Europe

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750,000

දින 5
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - SPOKEN ENGLISH CLASSES
SPOKEN ENGLISH CLASSES

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - (HND / Degree MBA )Assignment Writers
(HND / Degree MBA )Assignment Writers

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,500

දින 8
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Assignment Documentation Writing Service
Assignment Documentation Writing Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 15
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - ENGLISH GROUP CLASSES/Individual IELTS
ENGLISH GROUP CLASSES/Individual IELTS

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 600

දින 17
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - IELTS General / Academic Classes
IELTS General / Academic Classes

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750

දින 18
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Study in japan
Study in japan

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 22
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Little Angels Montessori
Little Angels Montessori

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 24
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Professional Assignment Writing Service
Professional Assignment Writing Service

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 26
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - MBA WRITING
MBA WRITING

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 27
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - ඔබත් A නවයක් ලබාගන්නා අයෙකු වන්න
ඔබත් A නවයක් ලබාගන්නා අයෙකු වන්න

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 5,000

දින 37
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - SPEAKING IN ENGLISH IS EASY
SPEAKING IN ENGLISH IS EASY

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 2,000

දින 38
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Graphic Design Classes
Graphic Design Classes

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,500

දින 41
English-OL,AL,IELTS,Professional,Spoken

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 1,000

දින 44
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - "2018 October Study in Japan"
"2018 October Study in Japan"

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 46
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - spoken English Night class for adults
spoken English Night class for adults

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 49
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.
උසස් පෙළ නිමවා ජපන් මග අරඹමු.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 52
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - ජපානයට Student වීසා.
ජපානයට Student වීසා.

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 6,000

දින 53
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - Software Programming Class With Design
Software Programming Class With Design

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 56
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - MBA assignments / affordable charges
MBA assignments / affordable charges

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!