දැන්විම් 13 න් 1-13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි අධ්‍යාපනය

පෙළ පොත්-ගම්පහ - CIMA Strategic level study
CIMA Strategic level study

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 19,300

දින 8
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Nenamal School - O/L & A/L Classes
Nenamal School - O/L & A/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Classes
O/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 14
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - MBA WRITING SERVICE
MBA WRITING SERVICE

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 3,500

දින 16
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Oxford Dictionary
Oxford Dictionary

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 27
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 28
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (O /L )
ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යනය (O /L )

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Morning School For O/L Students
Morning School For O/L Students

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 34
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Morning Class For O/L Students
Morning Class For O/L Students

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 6,780

දින 35
English and literature classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 38
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා
උදෑසන පාසල O/L , සිසුන් සදහා

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 99
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - නැණමල් ජාත්‍යන්තර පාසැල
නැණමල් ජාත්‍යන්තර පාසැල

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 4,000

දින 151
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English For Kids
English For Kids

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 188

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!