දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි අධ්‍යාපනය

Sinhala classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Business and Accounting Studies
Business and Accounting Studies

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A Level chemistry revision
A Level chemistry revision

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L ICT,BIT,FIT Home Visit Tuition
A/L ICT,BIT,FIT Home Visit Tuition

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L ICT Revision And Theory 2019 / 2020
A/L ICT Revision And Theory 2019 / 2020

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 36
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Manhattan GMAT books
Manhattan GMAT books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 20,000

දින 43
Violin classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 45
Elocution/spoken english

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 45
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Basic Japanese Language Course
Basic Japanese Language Course

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 30,000

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - Learn Animation and 3D Graphics
Learn Animation and 3D Graphics

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 500

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!