දැන්විම් 69 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L
SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L
SCIENCE CLASS Grade 6 to O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,200

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths & Science Home Visits
Maths & Science Home Visits

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition classes at Millennium City,ekala
Tuition classes at Millennium City,ekala

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ICT Class - (Home Visits)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 4,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Tuition Class
Tuition Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Nenamal School - O/L & A/L Classes
Nenamal School - O/L & A/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

ගිවිසගත හැකි මිල

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Classes
O/L Classes

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 12
SINHALA TYPE SETTING CLASS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - GCE OL Maths Class Wattala Kandana Area
GCE OL Maths Class Wattala Kandana Area

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics,Combined maths
Mathematics,Combined maths

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 14
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L ICT Revision 2018
A/L ICT Revision 2018

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 15
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths 6 to 11 English/Sinhala medium
Maths 6 to 11 English/Sinhala medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 17
MATHMATICS CLASS FOR O/L AND A/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics Class
Mathematics Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 18
Tuition for chemistry a/level 2020

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 6,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L BIOLOGY-Home Visit
A/L BIOLOGY-Home Visit

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Combined Maths & Physics
Combined Maths & Physics

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Home Visit Class - Special Needed Kids
Home Visit Class - Special Needed Kids

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Biology Tuition Classes
Biology Tuition Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Hindi Tuition
Hindi Tuition

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 800

දින 19
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L ECON
A/L ECON

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 20
HISTORY - O/L GRADE 10/11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 8,000

දින 20
A/L Chemistry

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Agriculture, Biology
Agriculture, Biology

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Advanced Level Chemistry
Advanced Level Chemistry

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!