දැන්විම් 89 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි අමතර ඉගැන්වීම

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Science Tuition (6-11) Individual/Group at Gampaha - Sinhala Medium
Science Tuition (6-11) Individual/Group at Gampaha - Sinhala Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Business Studies And Accounting -O/L || Accounting- AL

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Piano Lessons
Piano Lessons

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Edexcel OL 2019 (Bio/Chem/Phys)
Edexcel OL 2019 (Bio/Chem/Phys)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class Home Visit
Maths Class Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O Level History
O Level History

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Science Tuition (6-11) Individual/Group at Gampaha - Sinhala Medium
Science Tuition (6-11) Individual/Group at Gampaha - Sinhala Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 1
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Class
English Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 3
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Spoken English Classes
Spoken English Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - 10,O/L ව්‍යාපාර සහ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
10,O/L ව්‍යාපාර සහ ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L ICT Classes
O/L ICT Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Classes
English Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Science O/L Tuition (Grade 10/11)
Science O/L Tuition (Grade 10/11)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/l Physics Sinhala Medium Classes
A/l Physics Sinhala Medium Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Chemistry Classes for AL Students
Chemistry Classes for AL Students

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L බුද්ධ ධර්මය - A/L බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය
O/L බුද්ධ ධර්මය - A/L බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - A/L Logic
A/L Logic

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Language and Literature
English Language and Literature

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,300

දින 9
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - MATHS Grade 6 To O/L (Home Visit/Group)
MATHS Grade 6 To O/L (Home Visit/Group)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,250

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Ict Classes for Students & Adults
Ict Classes for Students & Adults

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Science and A/L Biology classes
Science and A/L Biology classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Chemistry for Advanced Level
Chemistry for Advanced Level

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 12
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Accounting and Business Studies
Accounting and Business Studies

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 13
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - සා/පෙළ ගණිතය උ/පෙළ භෞතික විද්‍යාව
සා/පෙළ ගණිතය උ/පෙළ භෞතික විද්‍යාව

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!