දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Sinhala Medium Maths Class
Sinhala Medium Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 2
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics Tution
Mathematics Tution

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 4
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)
Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 6
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Class
Maths Class

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 7
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths class 6-11 (wattala )
Maths class 6-11 (wattala )

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 750

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English/Literature Tuition for Gr.1 to O/L
English/Literature Tuition for Gr.1 to O/L

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 3,000

දින 11
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Home Visit English Classes
Home Visit English Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 17
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Management Book Set
Management Book Set

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 16,500

දින 25
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel IGCSE Maths (9-1)
Edexcel IGCSE Maths (9-1)

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 26
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Mathematics Physics Chemistry Biology Science
Mathematics Physics Chemistry Biology Science

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,600

දින 29
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Home Visit Classes
Home Visit Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 30
A/L Biology Class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ENGLISH
ENGLISH

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 500

දින 36
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Language Class (Grade 6-11)
English Language Class (Grade 6-11)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 700

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Economics & B.Studies (National UK)
Economics & B.Studies (National UK)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 45
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel A level Further Maths book 3
Edexcel A level Further Maths book 3

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 47
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Chemistry AS level book
Chemistry AS level book

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 47
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel Further Maths A level book 2
Edexcel Further Maths A level book 2

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 47
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT
DIPLOMA IN HOSPITALITY MANAGEMENT

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 55,000

දින 49
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Wanted Billy Bunter Books
Wanted Billy Bunter Books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 5,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!