දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි අධ්‍යාපනය

අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Maths Home Visit
Maths Home Visit

සාමාජිකයාගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 5
පෙළ පොත්-ගම්පහ - NELSON ENGLISH
NELSON ENGLISH

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 800

දින 7
පෙළ පොත්-ගම්පහ - ST(P) MATHEMATICS
ST(P) MATHEMATICS

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 800

දින 7
පෙළ පොත්-ගම්පහ - NHM MATHS-3 & 4
NHM MATHS-3 & 4

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 750

දින 7
උසස් අධ්‍යාපනය-ගම්පහ - CCNA R&S v3 (200-125) classes
CCNA R&S v3 (200-125) classes

ගම්පහ, උසස් අධ්‍යාපනය

රු 15,000

දින 8
Need hone visiting class

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

දින 13
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level Science Textbooks
Cambridge O Level Science Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,500

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level English Textbooks
Cambridge O Level English Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,000

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level Textbooks
Cambridge O Level Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge O Level Textbook
Cambridge O Level Textbook

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,500

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel A2 Textbook
Edexcel A2 Textbook

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Edexcel AS Textbooks
Edexcel AS Textbooks

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 3,000

දින 14
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Activity Books
Activity Books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 6,000

දින 16
පෙළ පොත්-ගම්පහ - STP Mathematics 7
STP Mathematics 7

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 2,000

දින 18
පෙළ පොත්-ගම්පහ - Cambridge Check Point Science 7
Cambridge Check Point Science 7

ගම්පහ, පෙළ පොත්

රු 1,900

දින 18
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - English Classes
English Classes

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 22
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - AL Physics (උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව)
AL Physics (උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව)

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 29
වෙනත් අධ්‍යාපනික-ගම්පහ - study visa in Europe / Schengen
study visa in Europe / Schengen

ගම්පහ, වෙනත් අධ්‍යාපනික

රු 750,000

දින 32
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - Biology Class for A/L students
Biology Class for A/L students

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 40
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - CAMBRIDGE A/L MATHEMATICS
CAMBRIDGE A/L MATHEMATICS

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,000

දින 41
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - AAT Classes in English Medium
AAT Classes in English Medium

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 44
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - O/L Maths Revision
O/L Maths Revision

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,000

දින 50
Cambridge A/L maths books

ගම්පහ, පෙළ පොත්

දින 55
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ICT / COMPUTER SCIENCE OL AL
ICT / COMPUTER SCIENCE OL AL

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 2,500

දින 58
අමතර ඉගැන්වීම-ගම්පහ - ICT Tuition (O/L) Grade 6 - 11
ICT Tuition (O/L) Grade 6 - 11

ගම්පහ, අමතර ඉගැන්වීම

රු 1,500

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!