වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

18,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

3,800 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 216,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

20,450 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

12,874 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110cc 2017
Honda Dio 110cc 2017

18,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110cc 2018
Honda Dio 110cc 2018

6,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

4,145 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 212,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda PCX 2016
Honda PCX 2016

18,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 455,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

4,772 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Chaly 1988
Honda Chaly 1988

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda XR 2000
Honda XR 2000

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

8,887 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 205,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 2015 2009
Honda AX1 2015 2009

1,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

43,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CB Trigger 2015
Honda CB Trigger 2015

19,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

8,062 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 203,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda XR 250 2009
Honda XR 250 2009

24,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 455,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

14,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110cc 2016
Honda Dio 110cc 2016

12,700 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 2007
Honda AX1 2007

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 440,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

9,100 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 695,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

8,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!