වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

17,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 chacc 110 MA 2007
Honda AX1 chacc 110 MA 2007

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Activa 110 BAX 2014
Honda Activa 110 BAX 2014

34,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

15,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

3,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

21,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2015
Honda Hornet 2015

10,998 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 650,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

11,400 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 202,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda C70 1997
Honda C70 1997

49,969 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CB 250 HAWK 1980
Honda CB 250 HAWK 1980

100,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

12,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 167,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Chaly Custom 1989
Honda Chaly Custom 1989

150,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CM Custom 125 124 1995
Honda CM Custom 125 124 1995

78,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Roadmaster 200 2004
Honda Roadmaster 200 2004

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 650,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Jade 2011
Honda Jade 2011

37,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 368,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda XLR 250 Dubul disk 2006
Honda XLR 250 Dubul disk 2006

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 192,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

11,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio Onlight 2018
Honda Dio Onlight 2018

7,050 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 222,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio P.S Hawus "Bayk Sel 2015
Honda Dio P.S Hawus "Bayk Sel 2015

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

13,900 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Benly CD 125 2005
Honda Benly CD 125 2005

48,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

13,900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda 2014
Honda 2014

26,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CB4 2004
Honda CB4 2004

42,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!