වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
honda
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Honda මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110 BBX 2014
Honda Dio 110 BBX 2014

34,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 100 cc 2016
Honda Dio 100 cc 2016

22,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 34,500

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

18,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

6,300 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2011
Honda Hornet 2011

43,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 425,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2010
Honda Hornet 2010

430,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 405,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet CH 150 2012
Honda Hornet CH 150 2012

33,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 725,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

16,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CRF 2016
Honda CRF 2016

18,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 750,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Rebel 2005
Honda Rebel 2005

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

7,900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 188,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

9,440 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet Chazi 100 2009
Honda Hornet Chazi 100 2009

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 420,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda CBR 250 Huracan 2004
Honda CBR 250 Huracan 2004

9,999 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 240,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2017
Honda Dio 2017

9,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2007
Honda Hornet 2007

25,900 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 640,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 110cc 2018
Honda Dio 110cc 2018

9,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet CH 130 Original 2015
Honda Hornet CH 130 Original 2015

22,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 680,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Hornet 2016
Honda Hornet 2016

5,800 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 645,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

17,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 41,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

35,950 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda AX1 2007
Honda AX1 2007

32,400 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Dio 2014
Honda Dio 2014

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Honda Benly CD 125 (5 gear) 2000
Honda Benly CD 125 (5 gear) 2000

31,312 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!