වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 90 VC 2010
TVS Scooty Pep 90 VC 2010

42,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 200 BGN 2018
TVS Apache 200 BGN 2018

5,500 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 150 TP 2007
TVS Apache 150 TP 2007

68,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 56,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep+ 2011
TVS Scooty Pep+ 2011

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Vigo 2018
TVS Vigo 2018

14,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 193,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 2008
TVS Apache 2008

72,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego digital meter 2014
TVS Wego digital meter 2014

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 200 2015
TVS Apache 200 2015

6,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 335,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2012
TVS Scooty Pep 2012

41,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

5,750 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 177,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

10,200 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 173,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

12,630 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep+ BBW-#### 2015
TVS Scooty Pep+ BBW-#### 2015

31,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 108,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2015
TVS Wego 2015

20,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2012
TVS Scooty Pep 2012

32,222 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS XL 100 2016
TVS XL 100 2016

15,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept 2009
TVS Scooty Pept 2009

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2013
TVS Scooty Pep 2013

32,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego - Digital Meter 2015
TVS Wego - Digital Meter 2015

17,684 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 169,500

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 90cc 2017
TVS Scooty Pep 90cc 2017

900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

47,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Streak BAH-9××× 2014
TVS Streak BAH-9××× 2014

21,803 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,500

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

40,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!