වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

6,150 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept pep 90 WC 2012
TVS Scooty Pept pep 90 WC 2012

32,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept 2011
TVS Scooty Pept 2011

28,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 150 2009
TVS Apache 150 2009

90,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

41,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Jupiter 2014
TVS Jupiter 2014

31,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 106,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Metro 2015
TVS Metro 2015

34,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pept pep 90 VC 2010
TVS Scooty Pept pep 90 VC 2010

38,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

41,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2012
TVS Scooty Pep 2012

63,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

13,320 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 170,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache RTR 150 2014
TVS Apache RTR 150 2014

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego Edition 2014
TVS Wego Edition 2014

40,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 133,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Apache 2017
TVS Apache 2017

10,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego Bike Sale 2018
TVS Wego Bike Sale 2018

1,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Victor GL 2004
TVS Victor GL 2004

120,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Scooty Pep 2008
TVS Scooty Pep 2008

32,222 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 57
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 110 2017
TVS Wego 110 2017

7,900 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 58
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2014
TVS Wego 2014

55,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 59
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

7,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!