වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 XQ 2012
Hero Pleasure 100 XQ 2012

40,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour 100 WN 2012
Hero Glamour 100 WN 2012

49,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk Honda 2010
Hero Hunk Honda 2010

36,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 WO 2012
Hero Pleasure 100 WO 2012

39,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 72,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

30,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Achiever 150 MX 2006
Hero Achiever 150 MX 2006

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2009
Hero Hunk 2009

41,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure Bike Sale 2011
Hero Pleasure Bike Sale 2011

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dawn 2015
Hero Dawn 2015

20,150 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

12,670 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

21,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

64,550 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

51,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dash 2016
Hero Dash 2016

14,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

14,971 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2014
Hero Hunk 2014

7,900 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 34
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure Edition 2015
Hero Pleasure Edition 2015

31,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure WO-xxxx 2011
Hero Pleasure WO-xxxx 2011

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 47
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Splender nxg 100 WA 2012
Hero Splender nxg 100 WA 2012

45,600 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 48
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

45,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 51
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

22,775 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 53
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Xtream 2015
Hero Xtream 2015

26,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 54
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2016
Hero Hunk 2016

22,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!