වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 31 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 XJ 2012
Hero Pleasure 100 XJ 2012

42,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 150 WA 2011
Hero Hunk 150 WA 2011

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 104,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero HF Dawn 2016
Hero HF Dawn 2016

3,240 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk -HERO HONDA 2011
Hero Hunk -HERO HONDA 2011

29,142 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Splender i smart ismart 2015
Hero Splender i smart ismart 2015

21,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero CBZ 150 TQ 2008
Hero CBZ 150 TQ 2008

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 64,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour 125 UC 2009
Hero Glamour 125 UC 2009

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dawn cd 2006
Hero Dawn cd 2006

89,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 31,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

11,549 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

19,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour 2017
Hero Glamour 2017

14,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

10,045 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure plasure 2013
Hero Pleasure plasure 2013

27,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dawn 2007
Hero Dawn 2007

63,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 43,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

11,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 20
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Splender NXG 100 WA 2011
Hero Splender NXG 100 WA 2011

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 54,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2017
Hero Hunk 2017

20,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 208,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2004
Hero Pleasure 2004

49,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 88,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2015
Hero Hunk 2015

28,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

33,573 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 82,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour .125 WN 2011
Hero Glamour .125 WN 2011

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

31,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dawn 2006
Hero Dawn 2006

40,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 44,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!