වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
hero
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Hero මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Bajaj Pulsar 135 2016
Bajaj Pulsar 135 2016

50,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100 XQ 2012
Hero Pleasure 100 XQ 2012

38,900 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 100cc 2016
Hero Pleasure 100cc 2016

25,400 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk BAP. dubal disk 2014
Hero Hunk BAP. dubal disk 2014

45,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

45,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

27,829 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Splender Nxg 100 WA. 2011
Hero Splender Nxg 100 WA. 2011

65,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour 125 WN 2011
Hero Glamour 125 WN 2011

56,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 57,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dash 2017
Hero Dash 2017

20,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 145,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dawn 2005
Hero Dawn 2005

46,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 34,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure WO-xxxx 2011
Hero Pleasure WO-xxxx 2011

24,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2016
Hero Pleasure 2016

15,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Maestro Edge 2017
Hero Maestro Edge 2017

10,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

19,760 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Honda CD Deluxe 2001
Hero Honda CD Deluxe 2001

65,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 37,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

31,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Duet 2009
Hero Duet 2009

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

20,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 127,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

71,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Dash 2015
Hero Dash 2015

24,912 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 27
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2010
Hero Hunk 2010

65,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

15,600 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 33
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Hunk 2008
Hero Hunk 2008

42,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 40
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Hero Glamour honda 2009
Hero Glamour honda 2009

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 60,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!