වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S .153 BAD 2014
Yamaha FZ S .153 BAD 2014

78,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 219,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

16,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 16 2011
Yamaha FZ 16 2011

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 162,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha DT 1991
Yamaha DT 1991

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

24,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Libero 2006
Yamaha Libero 2006

46,100 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 45,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha TW 2007
Yamaha TW 2007

23,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

17,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Fazer 2011
Yamaha Fazer 2011

54,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

17,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 260,000

දින 8
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha TTR Right 2011
Yamaha TTR Right 2011

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S SBFP2017 2017
Yamaha FZ S SBFP2017 2017

14,568 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 99,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Fazer 2015
Yamaha Fazer 2015

13,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 350,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 16 2015
Yamaha FZ 16 2015

19,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2.0 2018
Yamaha FZ S 2.0 2018

7,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

40,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 270,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

23,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 305,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

16,300 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

33,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

36,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray ZR 2016
Yamaha Ray ZR 2016

16,596 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2016
Yamaha FZ 2016

17,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S Black 2012
Yamaha FZ S Black 2012

35,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 220,000

දින 54
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S vertion 2 2017
Yamaha FZ S vertion 2 2017

21,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!