වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

3,200 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

31,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 308,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S BAD 2014
Yamaha FZ S BAD 2014

86,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S version 2.0 2016
Yamaha FZ S version 2.0 2016

8,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

44,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 259,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

15,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 265,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

40,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

10,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

75,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 358,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

16,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

2,550 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,500

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray MotorBike 2014
Yamaha Ray MotorBike 2014

42,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 150cc 2010
Yamaha FZ S 150cc 2010

32,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S Version 2 2015
Yamaha FZ S Version 2 2015

33,600 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2014
Yamaha FZ 2014

22,796 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

20,600 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 290,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 1 st version 2014
Yamaha FZ S 1 st version 2014

30,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 310,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S FzS 2015
Yamaha FZ S FzS 2015

45,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2.0 2016
Yamaha FZ 2.0 2016

22,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ Version 2 2016
Yamaha FZ Version 2 2016

2,784 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha TTR 2000
Yamaha TTR 2000

40,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2013
Yamaha FZ 2013

25,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 45
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ Fz16 v2.0 2015
Yamaha FZ Fz16 v2.0 2015

29,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 285,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!