වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
yamaha
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි Yamaha මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

21,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 113,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

6,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 330,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

27,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S BAD 2013
Yamaha FZ S BAD 2013

89,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 198,000

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S ! 2018
Yamaha FZ S ! 2018

8,333 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 16 2013
Yamaha FZ 16 2013

38,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

දින 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S V2 BGJ 2018
Yamaha FZ S V2 BGJ 2018

8,962 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 85,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2016
Yamaha FZ S 2016

10,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2014
Yamaha FZ S 2014

26,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ V216 2016
Yamaha FZ V216 2016

31,000 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2017
Yamaha FZ S 2017

31,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

දින 11
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Chappy 1987
Yamaha Chappy 1987

38,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 16 2014
Yamaha FZ 16 2014

30,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 217,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

9,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 200,000

දින 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S V2 2018
Yamaha FZ S V2 2018

13,200 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 107,000

දින 18
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2018
Yamaha FZ S 2018

4,200 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 368,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S V2 2016
Yamaha FZ S V2 2016

20,250 km

සාමාජිකයාගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 23
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2007
Yamaha FZ 2007

21,439 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 850,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

24,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2012
Yamaha FZ 2012

60,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 185,000

දින 30
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ 2017
Yamaha FZ 2017

12,700 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ Vamaha 2016
Yamaha FZ Vamaha 2016

15,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 325,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2012
Yamaha FZ S 2012

67,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 42
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ S 2015
Yamaha FZ S 2015

32,000 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 320,000

දින 44
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha TTR 250 2009
Yamaha TTR 250 2009

450 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 280,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-ගාල්ල - Yamaha FZ - 2017
Yamaha FZ - 2017

25,500 km

ගාල්ල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 370,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!