වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලිගමුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 3 olleh (Used)
Samsung Galaxy Note 3 olleh (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,999

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5S 32 GB Silver (Used)
Apple iPhone 5S 32 GB Silver (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S2 (Used)
Samsung Galaxy S2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Sony Xperia E4 (Used)
Sony Xperia E4 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,999

දින 8
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5C (Used)
Apple iPhone 5C (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 105 srilankan (Used)
Nokia 105 srilankan (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 7 Plus 128 Gb
Apple iPhone 7 Plus 128 Gb

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 81,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S (Used)
Samsung Galaxy S (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - LG Magna (Used)
LG Magna (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 4S 16gb (Used)
Apple iPhone 4S 16gb (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy A5 original (Used)
Samsung Galaxy A5 original (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 28
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6S 16gb black (Used)
Apple iPhone 6S 16gb black (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 31
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 105 Single Sim (Used)
Nokia 105 Single Sim (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 31
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y5 2017 (Used)
Huawei Y5 2017 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 34
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 6 64GB Space Gray (Used)
Apple iPhone 6 64GB Space Gray (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 39
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 39
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 7 32GB (Used)
Apple iPhone 7 32GB (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 39
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia 1100 (Used)
Nokia 1100 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 1,100

දින 41

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!