වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලිගමුව හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Nokia Xseries x200 (Used)
Nokia Xseries x200 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - HTC Desire 626 (Used)
HTC Desire 626 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Apple iPhone X 64 Gb (Used)
Apple iPhone X 64 Gb (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 127,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J7 Nxt 2017 (Used)
Samsung Galaxy J7 Nxt 2017 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy A3 2016 (Used)
Samsung Galaxy A3 2016 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 7
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Core (Used)
Samsung Galaxy Core (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,700

දින 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 1,900

දින 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung (Used)
Samsung (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 3,800

දින 10
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J2 prime (Used)
Samsung Galaxy J2 prime (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei Y6 . (Used)
Huawei Y6 . (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 26
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - LG Magna (Used)
LG Magna (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 26
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Huawei y52 (Used)
Huawei y52 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 30
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - BlackBerry 9720 Rev71Uw (Used)
BlackBerry 9720 Rev71Uw (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 31
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Lenovo A1000 (Used)
Lenovo A1000 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 800

දින 31
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 34
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 42
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy A3 2016 (Used)
Samsung Galaxy A3 2016 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 43
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 48
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 49
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 52
ජංගම දුරකථන-කෑගල්ල - Samsung Galaxy J1 good condition (Used)
Samsung Galaxy J1 good condition (Used)

කෑගල්ල, ජංගම දුරකථන

රු 8,800

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!