වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 43 න් 26-43 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 575,000

දින 25
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 26
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three-wheeler
Bajaj Three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 685,000

දින 27
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4Stroke Three Wheeler
Bajaj 4Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 390,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - bajaj three-wheeler new
bajaj three-wheeler new

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 34
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 220,000

දින 35
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three-Wheeler Bajaj Red
Three-Wheeler Bajaj Red

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bue color three-wheeler bajaj
Bue color three-wheeler bajaj

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 210,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 45
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Green colour bajaj three wheeler
Green colour bajaj three wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 205,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 640,000

දින 49
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - New Bajaj Three-wheeler
New Bajaj Three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 51
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 550,000

දින 51
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj TheeWheeler
Bajaj TheeWheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 340,000

දින 52
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 380,000

දින 53
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 115,000

දින 53
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4Stroke Three wheeler
4Stroke Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 490,000

දින 55

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!