වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

Model year

-

Mileage

-

දැන්විම් 48 න් 26-48 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ත්‍රී රෝද රථ

ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj 4 Stroke Three Wheeler
Bajaj 4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 60,000

දින 30
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler red 16
Bajaj three-wheeler red 16

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 31
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 110,000

දින 37
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 155,000

දින 38
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler For Sale - ST HX
Bajaj Three Wheeler For Sale - ST HX

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 130,000

දින 42
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler blue
Bajaj three-wheeler blue

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 43
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Quick sale
Quick sale

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 125,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three wheeler
Three wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 44
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 280,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler
Bajaj three-wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 46
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj red three-wheeler 12
Bajaj red three-wheeler 12

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 47
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 170,000

දින 48
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj green three-wheeler 10
Bajaj green three-wheeler 10

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 50
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 51
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheel 2015
Bajaj Three Wheel 2015

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 580,000

දින 52
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Green colour three-wheeler bajaj 8
Green colour three-wheeler bajaj 8

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 53
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 200,000

දින 55
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Three Wheeler
Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 290,000

දින 55
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - 4 Stroke Three Wheeler
4 Stroke Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 675,000

දින 56
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj Three Wheeler
Bajaj Three Wheeler

කොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 395,000

දින 56
ත්‍රී රෝද රථ-කොළඹ - Bajaj three-wheeler 6
Bajaj three-wheeler 6

සාමාජිකයාකොළඹ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!