වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
samsung
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු )

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි Samsung ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9 (Used)
Samsung Galaxy S9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Apple iPhone X 256Gb (Used)
Apple iPhone X 256Gb (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy M10 (Used)
Samsung Galaxy M10 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J6+ Duos Black (Used)
Samsung Galaxy J6+ Duos Black (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy M20 (Used)
Samsung Galaxy M20 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 2017 (Used)
Samsung Galaxy A7 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J5 Prime (Used)
Samsung Galaxy J5 Prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 20,900

දින 5
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9 (Used)
Samsung Galaxy S9 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 3 Black 32gb (New)
Samsung Galaxy Note 3 Black 32gb (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 Prime 2018 (Used)
Samsung Galaxy J2 Prime 2018 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9 64 GB Lilac Purple (Used)
Samsung Galaxy S9 64 GB Lilac Purple (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 (2018) (Used)
Samsung Galaxy A7 (2018) (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J7 Prime (Used)
Samsung Galaxy J7 Prime (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 (2018) (Used)
Samsung Galaxy A7 (2018) (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 38,900

දින 11
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Express I8730 (Used)
Samsung Galaxy Express I8730 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 6,950

දින 12
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ (Used)
Samsung Galaxy S9+ (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 79,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy J2 2016 (Used)
Samsung Galaxy J2 2016 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S7 Edge Black 32GB (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge Black 32GB (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9+ (Used)
Samsung Galaxy S9+ (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 81,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy A7 2017 (Used)
Samsung Galaxy A7 2017 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S8+ 2017 (New)
Samsung Galaxy S8+ 2017 (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 72,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy Note 8 64gb (New)
Samsung Galaxy Note 8 64gb (New)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 90,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Samsung Galaxy S9 Coral Blue (Used)
Samsung Galaxy S9 Coral Blue (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!