වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 62 න් 51-62 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Philips Dry Iron HI114
Philips Dry Iron HI114

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,390

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National Roti Maker
National Roti Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,990

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Oster – My Brew Personal Coffee Maker
Oster – My Brew Personal Coffee Maker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 5,390

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - National 30L Electric Oven
National 30L Electric Oven

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 9,450

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Refrigerators
Refrigerators

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 37,500

දින 55
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - 4 in 1 Mini Sewing Machine
4 in 1 Mini Sewing Machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,490

දින 56
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Kawashi Rice Cooker 1.8L- LHRC65
Kawashi Rice Cooker 1.8L- LHRC65

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 2,690

දින 56
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - JK8 Vacuum Cleaner
JK8 Vacuum Cleaner

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 3,890

දින 56
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - ABPOPA Steam Iron
ABPOPA Steam Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,690

දින 56
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - Abans Mini Refrigerator ARD3A38
Abans Mini Refrigerator ARD3A38

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 15,990

දින 56
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - TOBI Travel Steam Iron
TOBI Travel Steam Iron

කොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,690

දින 57
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කොළඹ - SURYA Electric Dry Iron
SURYA Electric Dry Iron

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 1,200

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!