වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සෛන්තමරුතු හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Oppo A37 good candisan (Used)
Oppo A37 good candisan (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 prime 32GB (Used)
Samsung Galaxy J7 prime 32GB (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 23,900

දින 3
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 2018 (Used)
Samsung Galaxy J7 2018 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone 5S 16Gb (Used)
Apple iPhone 5S 16Gb (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Alcatel mobile (Used)
Alcatel mobile (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy Note 9 (New)
Samsung Galaxy Note 9 (New)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 145,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - China Mobile 2018 (Used)
China Mobile 2018 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 1,300

දින 12
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy S8 (New)
Samsung Galaxy S8 (New)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 69,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung goodcondition (Used)
Samsung goodcondition (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 16
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung j7 pro 64gb (Used)
Samsung j7 pro 64gb (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Oppo F7 diamond black (Used)
Oppo F7 diamond black (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 Max (Used)
Samsung Galaxy J7 Max (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy Fame (Used)
Samsung Galaxy Fame (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 22
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 23
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J8 (Used)
Samsung Galaxy J8 (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 44,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Huawei Y9 brand new condition (New)
Huawei Y9 brand new condition (New)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone X 256gb (Used)
Apple iPhone X 256gb (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 145,000

දින 26
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy J7 perim (Used)
Samsung Galaxy J7 perim (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 29
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone X 256GB (Used)
Apple iPhone X 256GB (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 143,000

දින 31
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Samsung Galaxy Core (Used)
Samsung Galaxy Core (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 34
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Huawei Y9 full set (Used)
Huawei Y9 full set (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 34
ජංගම දුරකථන-අම්පාර - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

අම්පාර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!