දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නාරම්මල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 32GB (Used)
Apple iPhone 7 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Huawei Y5 2 Display
Huawei Y5 2 Display

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,200

පැය 8
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 9
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Harman/Kardon Speaker
Harman/Kardon Speaker

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 16,500

පැය 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 Prime (Used)
Huawei Y5 Prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කුරුණෑගල - Sanwa Digital Multimeter
Sanwa Digital Multimeter

කුරුණෑගල, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Star Duos 2 (Used)
Samsung Star Duos 2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J6 2018 (Used)
Samsung Galaxy J6 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y6 Prime (Used)
Huawei Y6 Prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,600

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony Cyber-shot W810
Sony Cyber-shot W810

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - E-tel (Used)
E-tel (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy On7 2017 (Used)
Samsung Galaxy On7 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J3 2016 (Used)
Samsung Galaxy J3 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 3
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Pioneer amp
Pioneer amp

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 5,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 4G Duos (Used)
Samsung Galaxy J2 4G Duos (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D5200 Cam & 70-200mm/50mm
Nikon D5200 Cam & 70-200mm/50mm

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 220,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16GB (Used)
Apple iPhone 6 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-කුරුණෑගල - Samsung Gear2 Watch
Samsung Gear2 Watch

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 13,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!