වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදවච්චිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - HTC One M9 32gb,3gb rom, (Used)
HTC One M9 32gb,3gb rom, (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - HTC One M8 16gb (Used)
HTC One M8 16gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 9,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J5 prime 16gb (Used)
Samsung Galaxy J5 prime 16gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - LG K8 (Used)
LG K8 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5 16GB (Used)
Apple iPhone 5 16GB (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F5 gold (Used)
Oppo F5 gold (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Bluboo S1 64gb (Used)
Bluboo S1 64gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 230 (Used)
Nokia 230 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 2,800

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5 16gb gray (Used)
Apple iPhone 5 16gb gray (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - LG L (Used)
LG L (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 150 N (Used)
Nokia 150 N (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 2,100

දින 12
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - China Mobile sky (Used)
China Mobile sky (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei nova 3i (Used)
Huawei nova 3i (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Sony Ericsson vivaz pro u8i (Used)
Sony Ericsson vivaz pro u8i (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo A37 16gb gray (Used)
Oppo A37 16gb gray (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J2 2015 (Used)
Samsung Galaxy J2 2015 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 105 (Used)
Nokia 105 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung j1.6 (Used)
Samsung j1.6 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 25
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - HTC One M8 anroite (Used)
HTC One M8 anroite (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!