දැන්විම් 66 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මැදවච්චිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J5 prime 16gb (Used)
Samsung Galaxy J5 prime 16gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - LG K8 (Used)
LG K8 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Compaq All in one computer
Compaq All in one computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5 16GB (Used)
Apple iPhone 5 16GB (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F5 gold (Used)
Oppo F5 gold (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 6
Samsung galaxy j5 parts

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

දින 6
පරිගණක උපාංග-අනුරාධපුර - Ddr 3.. 4gb ram
Ddr 3.. 4gb ram

අනුරාධපුර, පරිගණක උපාංග

රු 3,000

දින 6
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-අනුරාධපුර - Sony PS3 500GB
Sony PS3 500GB

අනුරාධපුර, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 30,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Bluboo S1 64gb (Used)
Bluboo S1 64gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 230 (Used)
Nokia 230 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 2,800

දින 9
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5 16gb gray (Used)
Apple iPhone 5 16gb gray (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 9
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - LG L (Used)
LG L (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 150 N (Used)
Nokia 150 N (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 2,100

දින 10
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - China Mobile sky (Used)
China Mobile sky (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 10
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-අනුරාධපුර - Sony Playstation 2
Sony Playstation 2

අනුරාධපුර, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 6,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei nova 3i (Used)
Huawei nova 3i (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 11
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - FAX MACINE
FAX MACINE

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - PHOTO COPY MACINE TOSHIBA-166
PHOTO COPY MACINE TOSHIBA-166

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 14
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-අනුරාධපුර - PHOTO COPY MACINE TOSHIBA-2006
PHOTO COPY MACINE TOSHIBA-2006

අනුරාධපුර, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45,000

දින 14
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-අනුරාධපුර - Sub Amp
Sub Amp

අනුරාධපුර, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 2,200

දින 14
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Sony Ericsson vivaz pro u8i (Used)
Sony Ericsson vivaz pro u8i (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!