මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වාණිජ දේපළ කුලියට | කිරිබත්ගොඩ

දැන්විම් 14 න් 1-14 දක්වා පෙන්නුම් කරයි