මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ජංගම දුරකථන විකිණීමට, කිලිනොච්චිය

දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි