වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඹුරුපිටිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Grand (Used)
Samsung Galaxy Grand (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy A9 (Used)
Samsung Galaxy A9 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy A7 2015 (Used)
Samsung Galaxy A7 2015 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 105 rm 1133 (Used)
Nokia 105 rm 1133 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,100

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - BlackBerry Z10 (Used)
BlackBerry Z10 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Grand prime 4G (Used)
Samsung Galaxy Grand prime 4G (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,200

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A33 (Used)
Oppo A33 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 pro 2017 (Used)
Samsung Galaxy J2 pro 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Ascend Y (Used)
Huawei Ascend Y (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 10
ජංගම දුරකථන-මාතර - China Mobile (Used)
China Mobile (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 18
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei P9 Lite Gold (Used)
Huawei P9 Lite Gold (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-මාතර - Micromax X- phone.. (Used)
Micromax X- phone.. (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 750

දින 20
ජංගම දුරකථන-මාතර - SWITCH (Used)
SWITCH (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 20
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 6 nokia6 full st box (Used)
Nokia 6 nokia6 full st box (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 21
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A37 fw (Used)
Oppo A37 fw (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-මාතර - iris 80 (Used)
iris 80 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!