වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඹුරුපිටිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 . (Used)
Huawei Y5 . (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 2015 (Used)
Samsung Galaxy J7 2015 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Grand (Used)
Samsung Galaxy Grand (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone SE (Used)
Apple iPhone SE (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 . (Used)
Huawei Y5 . (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J5 2015, (Used)
Samsung Galaxy J5 2015, (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei P8 Lite charger , box (Used)
Huawei P8 Lite charger , box (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S8+ (New)
Samsung Galaxy S8+ (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 41,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 1100 (Used)
Nokia 1100 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,600

දින 9
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S 6*4 GB GRRey (New)
Apple iPhone 6S 6*4 GB GRRey (New)

සාමාජිකයාමාතර, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 11
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S 16gb gold (Used)
Apple iPhone 5S 16gb gold (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 1,800

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Grand max 2017 (Used)
Samsung Galaxy Grand max 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S 64gB Black (New)
Apple iPhone 6S 64gB Black (New)

සාමාජිකයාමාතර, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 21
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 64GB (New)
Apple iPhone 6 64GB (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!