මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කිරිබත්ගොඩ විකිණීමට ඇති ලැප්ටොප් සහ නොට්බුක්

දැන්විම් 232 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි