වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 300 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S6 Edge (Used)
Samsung Galaxy S6 Edge (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Ross Gold 128GB (Used)
Apple iPhone 7 Ross Gold 128GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 72,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note Edge (Used)
Samsung Galaxy Note Edge (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus 128GB (Used)
Apple iPhone 7 Plus 128GB (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 77,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - OnePlus 3T (Used)
OnePlus 3T (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Need S4 mini display (Used)
Samsung Need S4 mini display (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 SM-J700F (Used)
Samsung Galaxy J7 SM-J700F (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR3 and penasonic (Used)
Huawei GR3 and penasonic (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 3 (Android) (Used)
Nokia 3 (Android) (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung galaxy s4 mini (Used)
Samsung galaxy s4 mini (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 2015 (Used)
Samsung Galaxy J2 2015 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 4 (Used)
Apple iPhone 4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo F5 (Used)
Oppo F5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - BlackBerry Torch 9800 (Used)
BlackBerry Torch 9800 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 4,499

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Lenovo a5000 (Used)
Lenovo a5000 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo F7 Yorth (Used)
Oppo F7 Yorth (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 32,900

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!