වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 295 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64GB (New)
Apple iPhone 6S 64GB (New)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 56,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 216 (Used)
Nokia 216 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

විනාඩි 48
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S A1530 (Used
Apple iPhone 5S A1530 (Used

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J5 4G 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 4G 2016 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S8 (Use
Samsung Galaxy S8 (Use

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 50,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Haier g21 (Used)
Haier g21 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 9
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 Plus (Used)
Apple iPhone 6 Plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 5 S, (Used)
Apple iPhone 5S 5 S, (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 6 (Used)
Nokia 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 5 .... (Used)
Nokia 5 .... (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia x (Used)
Nokia x (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,300

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1 (Used)
Nokia 1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo A57 2... (Used)
Oppo A57 2... (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus (Used)
Apple iPhone 7 Plus (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 77,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 45,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 ;;; (Used)
Apple iPhone 6 ;;; (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Honor 4C (Used)
Huawei Honor 4C (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo F5 .... (Used)
Oppo F5 .... (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Xiaomi Redmi Note 3 global (Used)
Xiaomi Redmi Note 3 global (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei y5c (Used)
Huawei y5c (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!