වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 383 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 ace (Used)
Samsung Galaxy J1 ace (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S2 (Used)
Samsung Galaxy S2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Honor Play (New)
Huawei Honor Play (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei P8 Lite (Used)
Huawei P8 Lite (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S9+ (Used)
Samsung Galaxy S9+ (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 105,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Asus (Used)
Asus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC U Ultra (Used)
HTC U Ultra (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - LG K8 Duel sim (Used)
LG K8 Duel sim (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 (New)
Huawei Y3 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 32GB (Used)
Apple iPhone 5S 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y9 Blue (Used)
Huawei Y9 Blue (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 24,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony M2 (Used)
Sony M2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X (New)
Apple iPhone X (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 134,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X (New)
Apple iPhone X (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 165,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 31,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 16GB GRAY (Used)
Apple iPhone 6S 16GB GRAY (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 3 neo BLACK (Used)
Samsung Galaxy Note 3 neo BLACK (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!