වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 350 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 2.1 (Used)
Nokia 2.1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC Desire 626 (Used)
HTC Desire 626 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia Eseries E72 (Used)
Nokia Eseries E72 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,700

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia Lumia (Used)
Nokia Lumia (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 Glaxy (Used)
Samsung Galaxy J2 Glaxy (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC Desire 728 (Used)
HTC Desire 728 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Plus Red Edition (Used)
Apple iPhone 7 Plus Red Edition (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 80,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y635 (Used)
Huawei Y635 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One M8 (Used)
HTC One M8 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5 16Gb (Used)
Apple iPhone 5 16Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 32gb (Used)
Apple iPhone 5S 32gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB 100% Condition (Used)
Apple iPhone 6 64GB 100% Condition (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 29,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 16GB (Used)
Apple iPhone 6S 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A3 six (Used)
Samsung Galaxy A3 six (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A5 (Used)
Samsung Galaxy A5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB Same EMEI Box (Used)
Apple iPhone 6 64GB Same EMEI Box (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!