වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 274 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5 16 GB Black Full Set (Use
Apple iPhone 5 16 GB Black Full Set (Use

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Honor 4C (Used)
Huawei Honor 4C (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - LG V20 64gb (Used)
LG V20 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J 6 32GB (2018) (New)
Samsung Galaxy J 6 32GB (2018) (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A6+ (2018) (New)
Samsung Galaxy A6+ (2018) (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 57,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 8 (Used)
Samsung Galaxy Note 8 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 89,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony Xperia XA (Used)
Sony Xperia XA (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,800

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Microsoft Lumia 435 Black (Used)
Microsoft Lumia 435 Black (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony Xperia C4 16 gb (Used)
Sony Xperia C4 16 gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - lava x1 (Used)
lava x1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y 6 2 Htc 628 (Used)
Huawei Y 6 2 Htc 628 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo Neo 7 (Used)
Oppo Neo 7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X 64GB (Used)
Apple iPhone X 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 141,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 128GB (Used)
Apple iPhone 7 128GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1280 (Used)
Nokia 1280 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Microsoft Lumia 535 (Used)
Microsoft Lumia 535 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 (New)
Apple iPhone 7 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC Desire 830 (Used)
HTC Desire 830 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Microsoft Lumia 540 (Used)
Microsoft Lumia 540 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!