මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

වත්තල හි ජංගම දුරකථන විකිණීමට

දැන්විම් 922 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි