දැන්විම් 180 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony Xperia XA1 Ultra Original
Sony Xperia XA1 Ultra Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC E9 Plus Gold Original
HTC E9 Plus Gold Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 128GB Original
Apple iPhone 7 128GB Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 75,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony Z2 Original
Sony Z2 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung s6 Original
Samsung s6 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Zigo B588 Original
Zigo B588 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,990

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 4G Original
Samsung Galaxy J2 4G Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei y 5 Original
Huawei y 5 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung j7 prime Original
Samsung j7 prime Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung s4 Original
Samsung s4 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5 AB MP3 Original
Apple iPhone 5 AB MP3 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony E4 Original
Sony E4 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5s 16gb Original
Apple iPhone 5s 16gb Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A5 Original
Samsung Galaxy A5 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - E-tel i300 Original
E-tel i300 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei y6 pro 4G Original
Huawei y6 pro 4G Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,800

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung a5 Original
Samsung a5 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S7 EDGE GOLD Original
Samsung S7 EDGE GOLD Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X Original
Apple iPhone X Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 170,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei y6 ii Original
Huawei y6 ii Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 gold Original
Apple iPhone 7 gold Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony Xa ultra Original
Sony Xa ultra Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 Original
Apple iPhone 6 Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung S duos Original
Samsung S duos Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5s Original
Apple iPhone 5s Original

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!