වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 101 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 (Used)
Apple iPhone 7 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 128gb red (Used)
Apple iPhone 7 128gb red (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 57,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 4 Edge 32GB (Used)
Samsung Galaxy Note 4 Edge 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia Lumia (Used)
Nokia Lumia (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y7 Pro (Used)
Huawei Y7 Pro (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone SE 32GB (Used)
Apple iPhone SE 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 32GB (Used)
Apple iPhone 5S 32GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S Plus 64gb (Used)
Apple iPhone 6S Plus 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J9+ (New)
Samsung Galaxy J9+ (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Sony Xperia Z5 (Used)
Sony Xperia Z5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S8+ 64gb (Used)
Samsung Galaxy S8+ 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC Desire 10 Pro black & gold (Used)
HTC Desire 10 Pro black & gold (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,900

දින 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J7 nxt (Used)
Samsung Galaxy J7 nxt (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - BRD K106 (New)
BRD K106 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,199

දින 12
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei P8 Lite (Used)
Huawei P8 Lite (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 12
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Oppo F9 (Used)
Oppo F9 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!