වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 171 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 Gold/ Gray (Used)
Apple iPhone 6 Gold/ Gray (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei GR3 (Used)
Huawei GR3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64Gb (Used)
Apple iPhone 6S 64Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Wi-Fi only (Used)
Samsung Wi-Fi only (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 3,250

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A6+ (Used)
Samsung Galaxy A6+ (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S8 (Used)
Samsung Galaxy S8 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One ME (Used)
HTC One ME (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 4 (Used)
Apple iPhone 4 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia (Used)
Nokia (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Nova 2i (Used)
Huawei Nova 2i (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 8 Plus 256GB Space Grey (Ne
Apple iPhone 8 Plus 256GB Space Grey (Ne

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 131,300

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 32gb black (Used)
Apple iPhone 7 32gb black (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 57,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 31,701

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64Gb (Used)
Apple iPhone 6S 64Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S7 Edge 32Gb Gold Platinu
Samsung Galaxy S7 Edge 32Gb Gold Platinu

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 42,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 1 (Used)
Samsung Galaxy Note 1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,400

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 Good conditions (Used)
Huawei Y3 Good conditions (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J2 (Use
Samsung Galaxy J2 (Use

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,900

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Lenovo A536 (Used)
Lenovo A536 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One M9 seel pack (New)
HTC One M9 seel pack (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,950

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One M8 32gb (New)
HTC One M8 32gb (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 16,700

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Xiaomi Redmi Note 4X 3GB, 16GB (Used)
Xiaomi Redmi Note 4X 3GB, 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!