වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 131 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 6.1 2018 (Used)
Nokia 6.1 2018 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 11
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J6 (Used)
Samsung Galaxy J6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 12
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 128Gb (Used)
Apple iPhone 7 128Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 62,900

පැය 18
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S8+ 128Gb (Used)
Samsung Galaxy S8+ 128Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 65,900

පැය 18
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5 16GB (Used)
Apple iPhone 5 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J6 (Used)
Samsung Galaxy J6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 30,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Nova 2i 64Gb (Used)
Huawei Nova 2i 64Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone X Space Gray 256GB (Used)
Apple iPhone X Space Gray 256GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 150,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A8+ A8 plus (Used)
Samsung Galaxy A8+ A8 plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - LG G3 Stylus LG-D690 (Used)
LG G3 Stylus LG-D690 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Micromax (Used)
Micromax (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One M8 (Used)
HTC One M8 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Ace a10 pro (Used)
Samsung Galaxy Ace a10 pro (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy Note 1 (Used)
Samsung Galaxy Note 1 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 216 (Used)
Nokia 216 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC Desire 626G+ Dual Sim 16GB (Used)
HTC Desire 626G+ Dual Sim 16GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 3 2017 (Used)
Nokia 3 2017 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A5 (Used)
Samsung Galaxy A5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 46,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC U Ultra (Used)
HTC U Ultra (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!