වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 161 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Nokia 1110 (Used)
Nokia 1110 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 1,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 7 Mat Black 128gb (Used)
Apple iPhone 7 Mat Black 128gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 70,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S 32Gb (Used)
Apple iPhone 5S 32Gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64Gb Gray (Used)
Apple iPhone 6 64Gb Gray (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64gb (Used)
Apple iPhone 6S 64gb (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 46,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung DUOS (Used)
Samsung DUOS (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy A5 (New)
Samsung Galaxy A5 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 4S 32 GB (Used)
Apple iPhone 4S 32 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J (Used)
Samsung Galaxy J (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S5 Duos (Used)
Samsung Galaxy S5 Duos (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - LG L Bello international (Used)
LG L Bello international (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy On7 Pro 2017 (New)
Samsung Galaxy On7 Pro 2017 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy J3 2016 (New)
Samsung Galaxy J3 2016 (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC Desire Eye (Used)
HTC Desire Eye (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - HTC One M8 B/NEW SEAL BOX (New)
HTC One M8 B/NEW SEAL BOX (New)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 15,999

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Samsung Galaxy S4 Black (Used)
Samsung Galaxy S4 Black (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S Plus (Used)
Apple iPhone 6S Plus (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-ගම්පහ - Apple iPhone 6 16 GB (Used)
Apple iPhone 6 16 GB (Used)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!