වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලේවෙල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Nokia 6 (Used)
Nokia 6 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J7 pro (Used)
Samsung Galaxy J7 pro (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 7
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 10
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6 good condition (Used)
Apple iPhone 6 good condition (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6 64 gb & 16 (Used)
Apple iPhone 6 64 gb & 16 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 9,600

දින 13
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y5 ii (Used)
Huawei Y5 ii (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 2016 (Used)
Samsung Galaxy J2 2016 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy Y duos (Used
Samsung Galaxy Y duos (Used

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 21
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 21
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Google Pixel XL (Used)
Google Pixel XL (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y5 II (Used)
Huawei Y5 II (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 25
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6 Grey 64gb (Used)
Apple iPhone 6 Grey 64gb (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 33,000

දින 27
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 7 .... (New)
Apple iPhone 7 .... (New)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 65,000

දින 28
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 46,500

දින 29
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Nokia 1 (Used)
Nokia 1 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

දින 30
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 35
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y6 Prime 2018 (Used)
Huawei Y6 Prime 2018 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 36
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei Y6 Prime 2018 (Used)
Huawei Y6 Prime 2018 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 38
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Huawei GR5 2017 (Used)
Huawei GR5 2017 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 39
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6 I Phon 32gb (New)
Apple iPhone 6 I Phon 32gb (New)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 52,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!