දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගලේවෙල හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 5S 32 gb (Used)
Apple iPhone 5S 32 gb (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 5S 32gb (Used)
Apple iPhone 5S 32gb (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Core 2 duo CPU
Core 2 duo CPU

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක උපාංග-මාතලේ - 3G , 4G ANTENA
3G , 4G ANTENA

මාතලේ, පරිගණක උපාංග

රු 6,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - DELL Windows Tab
DELL Windows Tab

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J6 (New)
Samsung Galaxy J6 (New)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 28,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Hp laptop..used
Hp laptop..used

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 4
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතලේ - H.p 5 motor
H.p 5 motor

මාතලේ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 17,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Micromax Canvas 5 (Used)
Micromax Canvas 5 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-මාතලේ - NIKAI Air cooler
NIKAI Air cooler

මාතලේ, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 18,000

දින 5
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-මාතලේ - Toshiba 212
Toshiba 212

මාතලේ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 35,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy Grand 2017 (Used)
Samsung Galaxy Grand 2017 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 prime 2017 (
Samsung Galaxy J2 prime 2017 (

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone X 64GB (Used)
Apple iPhone X 64GB (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 115,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J7 max (Used)
Samsung Galaxy J7 max (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Pc with Monitor
Pc with Monitor

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 30
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 30
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Note 4 (Used)
Samsung Note 4 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 31
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 7 Plus Mate Black 128Gb (Us
Apple iPhone 7 Plus Mate Black 128Gb (Us

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 89,000

දින 32
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - PC Pentium 4
PC Pentium 4

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,000

දින 32
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Monitor
Monitor

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 32
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 33
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Apple iPhone 6 Gray 128Gb (Used)
Apple iPhone 6 Gray 128Gb (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 30,000

දින 35
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-මාතලේ - SONY PS4
SONY PS4

මාතලේ, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 38,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!