වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙනියාය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 2017 (Used)
Huawei Y5 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Xiaomi redmi 6 (Used)
Xiaomi redmi 6 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR3 (Used)
Huawei GR3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Ace Core Prime (Used)
Samsung Galaxy Ace Core Prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Mate 8 64GB (Used)
Huawei Mate 8 64GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S 32GB (Used)
Apple iPhone 5S 32GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Ace (Used)
Samsung Galaxy Ace (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 23
ජංගම දුරකථන-මාතර - LG K10 4G LTE (Used)
LG K10 4G LTE (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 25
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 2,500

දින 30
ජංගම දුරකථන-මාතර - Meizu M5 (Used)
Meizu M5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 31
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 32
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

දින 33
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Note 5 (Used)
Samsung Galaxy Note 5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy A9 (Used)
Samsung Galaxy A9 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,800

දින 39
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 39
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 42
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 42
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 44
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 44
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!