වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙනියාය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S Space Grey 64GB (New)
Apple iPhone 6S Space Grey 64GB (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 56,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 y541 (Used)
Huawei Y5 y541 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S5 SM-G900S (Used)
Samsung Galaxy S5 SM-G900S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Note 2 (Used)
Samsung Galaxy Note 2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 32,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y6 pro (Used)
Huawei Y6 pro (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S6 64GB (Used)
Samsung Galaxy S6 64GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 prime 2016 (Used)
Samsung Galaxy J2 prime 2016 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S A1453 (Used)
Apple iPhone 5S A1453 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-මාතර - Dialog Optima (Used)
Dialog Optima (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Core 2 (Used)
Samsung Galaxy Core 2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A33 (Used)
Oppo A33 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 17
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy Note 4 made by korea (Use
Samsung Galaxy Note 4 made by korea (Use

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 20
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 25
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 34
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 . (Used)
Samsung Galaxy J2 . (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 34
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 (Used)
Huawei Y3 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 36
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A33 (Used)
Oppo A33 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!