වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙනියාය හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 Dou 32GB (Used)
Samsung Galaxy J7 Dou 32GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 21,400

දින 1
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 32,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

දින 4
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 5S R Sim (Used)
Apple iPhone 5S R Sim (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 5
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A3s 2018 (Used)
Oppo A3s 2018 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy A3 16GB (Used)
Samsung Galaxy A3 16GB (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 8
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 y 5 2 (Used)
Huawei Y5 y 5 2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y3 2017 (Used)
Huawei Y3 2017 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 13
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A57 (Used)
Oppo A57 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 mini (Used)
Huawei GR5 mini (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,990

දින 14
ජංගම දුරකථන-මාතර - Nokia 2 (Used)
Nokia 2 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,500

දින 16
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J7 (New)
Samsung Galaxy J7 (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-මාතර - Haier L56 (Used)
Haier L56 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 9,900

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 22
ජංගම දුරකථන-මාතර - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 20,900

දින 27
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 27
ජංගම දුරකථන-මාතර - Xiaomi Redmi5 (Used)
Xiaomi Redmi5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 28
ජංගම දුරකථන-මාතර - Apple iPhone 7 32gb (Used)
Apple iPhone 7 32gb (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

දින 34
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 31,000

දින 36
ජංගම දුරකථන-මාතර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 38
ජංගම දුරකථන-මාතර - Samsung Galaxy J2 (New)
Samsung Galaxy J2 (New)

මාතර, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!