මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කරන ලද ඩිජිටල් කැමරා විකිණීමට කොළඹ

දැන්විම් 195 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි