දැන්විම් 606 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
36 LED RGB POWER CAN
36 LED RGB POWER CAN

සාමාජිකයා14 ජනවාරි 6:59 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,250

FLOOD LIGHT 100W
FLOOD LIGHT 100W

සාමාජිකයා09 මාර්තු 2:23 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,090

LED COLOUR BULB 1W B22
LED COLOUR BULB 1W B22

සාමාජිකයා08 අප්‍රේල් 9:13 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 44

GLASS DVD WALL BRACKET
GLASS DVD WALL BRACKET

සාමාජිකයා30 මාර්තු 9:36 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 550

Tilting Wall Bracket 14"--32" B27
Tilting Wall Bracket 14"--32" B27

සාමාජිකයා27 මාර්තු 9:23 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 290

RGB LED ROTATING BULB 6W
RGB LED ROTATING BULB 6W

සාමාජිකයා27 මාර්තු 9:24 පව, කොළඹ, සංගීත භාණ්ඩ

රු 225

LED CFL BULB
LED CFL BULB

සාමාජිකයා07 මාර්තු 11:01 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 105

LED EMERGENCY BULB
LED EMERGENCY BULB

සාමාජිකයා07 මාර්තු 11:01 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 299

LED WATERPROOF BULB
LED WATERPROOF BULB

සාමාජිකයා07 මාර්තු 11:00 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 145

FLOOD LIGHT 100W
FLOOD LIGHT 100W

සාමාජිකයා09 මාර්තු 2:23 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,090

Pure Copper CCTV Cable with Power Cable
Pure Copper CCTV Cable with Power Cable

සාමාජිකයා12 මාර්තු 10:59 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,750

RG6 GOLDSTAR ANTENNA WIRE
RG6 GOLDSTAR ANTENNA WIRE

සාමාජිකයා12 මාර්තු 12:18 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,800

GOLDSTAR LED COLOUR BULB 12W
GOLDSTAR LED COLOUR BULB 12W

සාමාජිකයා14 අප්‍රේල් 12:14 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 89

GOLDSTAR LED COLOUR BULB 5W
GOLDSTAR LED COLOUR BULB 5W

සාමාජිකයා16 අප්‍රේල් 3:51 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 59

Household Ladder 3Steps
Household Ladder 3Steps

සාමාජිකයා28 ජනවාරි 12:22 පව, කොළඹ, ගෙවතු

රු 2,490

Sofa Set
Sofa Set

අද 9:27 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

TV Cuboard
TV Cuboard

අද 9:25 පෙරවරු, කොළඹ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

LED TUBE LIGHT 4FEET -120CM T8 18W
LED TUBE LIGHT 4FEET -120CM T8 18W

සාමාජිකයා08 අප්‍රේල් 7:45 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 450

LED GLOBE COLOUR BULB 3W
LED GLOBE COLOUR BULB 3W

සාමාජිකයා08 අප්‍රේල් 9:20 පෙරවරු, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 125

LED POWER SUPPLY 12V 2AMP
LED POWER SUPPLY 12V 2AMP

සාමාජිකයා01 අප්‍රේල් 7:02 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 250

LED GOLDSTAR CANDLE BULB E14
LED GOLDSTAR CANDLE BULB E14

සාමාජිකයා08 අප්‍රේල් 2:17 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 45

LED FLASH LIGHTS WEATHERPROOF
LED FLASH LIGHTS WEATHERPROOF

සාමාජිකයා01 අප්‍රේල් 8:17 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 390

FLOOD LIGHT 50W
FLOOD LIGHT 50W

සාමාජිකයා09 මාර්තු 2:29 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 1,390

LED STREET LIGHT
LED STREET LIGHT

සාමාජිකයා01 අප්‍රේල් 5:32 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 2,990

TV Wall Bracket 14-32 LT100
TV Wall Bracket 14-32 LT100

සාමාජිකයා09 මාර්තු 2:56 පව, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 575

LED SURFACE PANEL LIGHT 6W
LED SURFACE PANEL LIGHT 6W

සාමාජිකයා09 මාර්තු 6:02 පව, කොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 325

LED TV ARM WALL BRACKET 14"--42"
LED TV ARM WALL BRACKET 14"--42"

සාමාජිකයා30 මාර්තු 9:21 පෙරවරු, කොළඹ, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 1,290

ikman.lk සමග ආරක්ෂිතව සිටින්න!

විකුණුම්කරුවෙකු හා සම්බන්ධ වීමට පෙර මෙම උපදෙස් කියවා බලන්න

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!