දැන්විම් 720 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 12 හි දැන්වීම්

වෙනත්-කොළඹ - Strapping Roll PP
Strapping Roll PP

කොළඹ, වෙනත්

රු 800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත්-කොළඹ - Stretch Film-Pallet Wrap
Stretch Film-Pallet Wrap

කොළඹ, වෙනත්

රු 800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - 300KG PLATFORM SCALE
300KG PLATFORM SCALE

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,000

ජංගම දුරකථන-කොළඹ - HTC PHONE (Used)
HTC PHONE (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale-Colombo 12
House for Sale-Colombo 12

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 7,000,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කොළඹ - Lenovo a6000 (Used)
Lenovo a6000 (Used)

කොළඹ, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
සත්ත්ව ආහාර-කොළඹ - BIRD MEDICINE-TRIMEZYN B+(ORG)
BIRD MEDICINE-TRIMEZYN B+(ORG)

සාමාජිකයාකොළඹ, සත්ත්ව ආහාර

රු 250

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED FLOOD OR FLASH LIGHT 100W]]
LED FLOOD OR FLASH LIGHT 100W]]

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,690

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - LED Disco RGB ROTATING Light
LED Disco RGB ROTATING Light

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 180

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i3 Desktop.
Core i3 Desktop.

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,500

දින 1
වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scales
Scales

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 25,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 7,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Platform 300kg
Platform 300kg

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 10,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale NEW MODEL
Scale NEW MODEL

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 12,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Mini electronic scale
Mini electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 3,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 8,900

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Scale
Scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,600

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Platform scale
Platform scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 11,000

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 6,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Weighing scale
Weighing scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 4,500

වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ-කොළඹ - Electronic scale
Electronic scale

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

රු 5,750

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!