දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 . (Used)
Apple iPhone 6 . (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Gigabyte Q2432M for sale
Gigabyte Q2432M for sale

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG K10 2017 (Used)
LG K10 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 7
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - LNB For Dish Antena
LNB For Dish Antena

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 300

දින 11
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - 4G/3G Antena
4G/3G Antena

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,750

දින 11
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Wifi camera drone
Wifi camera drone

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - TRACKER S5 DRONE ORIGINAL
TRACKER S5 DRONE ORIGINAL

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 22
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gtx 960 2gb
Gtx 960 2gb

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 16,000

දින 24
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16GB (Used)
Apple iPhone 5S 16GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Computer
Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 31
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei CHC-U01 (Used)
Huawei CHC-U01 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 36
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Acer i3 Laptop
Acer i3 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo Neo 7 (Used)
Oppo Neo 7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

දින 45
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - (Used)
(Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 48
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Refrigerator
Refrigerator

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 35,000

දින 49
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 49
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 50
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 53,000

දින 50
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 PRIME 2018 (Used)
Huawei Y5 PRIME 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,500

දින 53
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64gb (Used)
Apple iPhone 6 64gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 29,000

දින 53
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Usb kit.amp.baffle
Usb kit.amp.baffle

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 9,000

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!