දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බින්ගිරිය හි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - E-tel T15 A15 (Used)
E-tel T15 A15 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 samsun por (New)
Samsung Galaxy J7 samsun por (New)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

දින 1
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Sisil Deep Freezer
Sisil Deep Freezer

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 26,000

දින 1
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - iwa orginal bufal
iwa orginal bufal

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 30,000

දින 4
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Lg fridge
Lg fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 60,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - E-tel N2 (Used)
E-tel N2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung branded computer
Samsung branded computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 18
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - LG Fridge
LG Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 63,000

දින 18
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y7 pro 2018 (Used)
Huawei Y7 pro 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 18
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I3 Gaming Machine and Etc
I3 Gaming Machine and Etc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 19
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Pop (Used)
Samsung Pop (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 4,500

දින 29
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Computer
Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Roland V4EX
Roland V4EX

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 280,000

දින 30
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කුරුණෑගල - Game Control (car)
Game Control (car)

කුරුණෑගල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 3,500

දින 33
විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්-කුරුණෑගල - Ps2 with game control
Ps2 with game control

කුරුණෑගල, විඩීයෝ ක්‍රීඩා සහ කොන්සෝල්

රු 6,000

දින 33
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia මුදල් හදිස්සියක් (Used)
Nokia මුදල් හදිස්සියක් (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

දින 33
ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග-කුරුණෑගල - BenQ MS550 3600lm Business Projector
BenQ MS550 3600lm Business Projector

කුරුණෑගල, ටිවි සහ විඩියෝ අමතර උපාංග

රු 55,000

දින 34
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Ddr 3 4gb 2gb / lap ram
Ddr 3 4gb 2gb / lap ram

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 4,500

දින 35
ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ-කුරුණෑගල - Fridge
Fridge

කුරුණෑගල, ඉලෙක්ට්‍රොනික ගෘහෝපකරණ

රු 65,000

දින 36
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - Gaming Casing
Gaming Casing

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 1,600

දින 36
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Plus 64gb (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 38,000

දින 38
පරිගණක උපාංග-කුරුණෑගල - SINGER
SINGER

කුරුණෑගල, පරිගණක උපාංග

රු 13,000

දින 41
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 43
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei u22 (Used)
Huawei u22 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 46
ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3-කුරුණෑගල - Yamaha original mixture
Yamaha original mixture

කුරුණෑගල, ශ්‍රව්‍ය උපකරණ සහ MP3

රු 35,000

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!