காட்டும் 1-25 of 26 விளம்பரங்கள்

கண்டி உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L English medium Commerce
A/L English medium Commerce

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L Physics 2019 / 2020
A/L Physics 2019 / 2020

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 10,000

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - French - English Elocution Classes
French - English Elocution Classes

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - English Tuition-Home Visit
English Tuition-Home Visit

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 5,000

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - ART CLASS from NUWAN RANDIKA
ART CLASS from NUWAN RANDIKA

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Political Science/History/ Sinhala
Political Science/History/ Sinhala

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - ENGLISH LANGUAGE
ENGLISH LANGUAGE

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - ජීව විද්‍යාව-සිද්ධාන්ත/පුණරීක්ෂණ-මහනුවර
17 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Statistics Classes
Statistics Classes

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

18 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Accounting AL
Accounting AL

அங்கத்துவம்கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L PHYSICS- REVISION 2019
A/L PHYSICS- REVISION 2019

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 12,000

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - ENGLISH CLASS FOR YOU
ENGLISH CLASS FOR YOU

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,200

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L COMBINED MATHS(Indu. or G) -KANDY
A/L COMBINED MATHS(Indu. or G) -KANDY

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,800

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L Physics : Sri Lanka / Edexcel
A/L Physics : Sri Lanka / Edexcel

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

27 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L PHYSICS -Kandy- Individual/Group
A/L PHYSICS -Kandy- Individual/Group

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

27 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Science - Kandy O/L
Science - Kandy O/L

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

29 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Chemistry Tuition Group/Individual Kandy
Chemistry Tuition Group/Individual Kandy

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

30 நாள்
Local / British maths

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

33 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - 2018 O/L Science Revision and Paper
2018 O/L Science Revision and Paper

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

35 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Home visiting classes
Home visiting classes

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

40 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Assignment Support - Kandy
Assignment Support - Kandy

அங்கத்துவம்கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 5,000

43 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - A/L Chemistry and O/L Science classes
A/L Chemistry and O/L Science classes

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 10,000

49 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - English and German Classes
English and German Classes

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

51 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - Science for 6-11 school students
Science for 6-11 school students

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 6,000

53 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கண்டி - O level Mathematics and ICT Classes
O level Mathematics and ICT Classes

கண்டி, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

56 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்