காட்டும் 1-25 of 73 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Class
Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Science / Maths (Local/London) Tuition
Science / Maths (Local/London) Tuition

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

முதல் விளம்பரம்
Mathematics - English and Sinhalese Medium

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L [2019] Science Full Revision
O/L [2019] Science Full Revision

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Mathematics Tution
Mathematics Tution

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
O/L Commerce- Sinhala & English Medium

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 850

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)
Mathematics (Grade 6 - O/L) English medium (Local/Cambridge/Edexcel)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L Mathematics class
O/L Mathematics class

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Mathematics - Grade 6 to 11 (Sinhala Medium)
Mathematics - Grade 6 to 11 (Sinhala Medium)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Class
Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths tuition home visit
Maths tuition home visit

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

4 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths -Sinhala & English Medium
Maths -Sinhala & English Medium

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths classes
Maths classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths class 6-11 (wattala )
Maths class 6-11 (wattala )

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Science English Medium Grade 8
Science English Medium Grade 8

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L Mathematics Classes
O/L Mathematics Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - English/Literature Tuition for Gr.1 to O/L
English/Literature Tuition for Gr.1 to O/L

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths For Grade 7–11
Maths For Grade 7–11

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Edexcel / Cambridge Tuition Classes
Edexcel / Cambridge Tuition Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

11 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - ICT Classes
ICT Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

11 நாள்
O/L sinhala Grammar and Litreture/English History

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Science Tution O/L (grade 10-11)[Sinhala Medium]
Science Tution O/L (grade 10-11)[Sinhala Medium]

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

12 நாள்
Group & Individual Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

13 நாள்
Ordinary level commerce (Grade 11,10)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Home Visit English Classes
Home Visit English Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - JAPANESE LANGUAGE CLASSES
JAPANESE LANGUAGE CLASSES

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

14 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்