காட்டும் 1-25 of 66 விளம்பரங்கள்

கம்பஹா உள் மேலதிக வகுப்பு

மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Home Visit
Maths Home Visit

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Home Visit
Maths Home Visit

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - English tuition classes
English tuition classes

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Combined maths Physics
Combined maths Physics

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

2 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Sinhala Medium Maths Class
Sinhala Medium Maths Class

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

3 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - CLASSES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS
CLASSES FOR KIDS WITH SPECIAL NEEDS

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

4 நாள்
Maths

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Classes
Maths Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,000

7 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - GRADE 6 TO O/L MATHS HOME VISIT
GRADE 6 TO O/L MATHS HOME VISIT

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

8 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - AL Combined Maths individual and group
AL Combined Maths individual and group

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths Home Visit
Maths Home Visit

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

10 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Nenamal School - O/L & A/L Classes
Nenamal School - O/L & A/L Classes

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

பேசித்தீர்மானிக்கலாம்

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - O/L Classes
O/L Classes

அங்கத்துவம்கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 700

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - PRIMARY AND BUDDHISM TUTOR
PRIMARY AND BUDDHISM TUTOR

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

12 நாள்
English classes for school children

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

12 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Business Statistics
Business Statistics

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,000

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - A/L CHEMISTRY - INDIVIDUAL CLASSES
A/L CHEMISTRY - INDIVIDUAL CLASSES

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 2,500

13 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - MATHS , SCIENCE AGRICULTURE [Sin/Eng]
MATHS , SCIENCE AGRICULTURE [Sin/Eng]

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Sinhala class
Sinhala class

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 800

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - PRIMARY CLASSES (LONDON/CAMBRIDGE)
PRIMARY CLASSES (LONDON/CAMBRIDGE)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - A/L English Medium - Local & London
A/L English Medium - Local & London

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,300

18 நாள்
Computer Classes (ICT, Photoshop...)

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - GCE O/L & A/L ICT Classes
GCE O/L & A/L ICT Classes

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Science class - English medium
Science class - English medium

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கம்பஹா - Maths class Grade 6-11 by an Engineer
Maths class Grade 6-11 by an Engineer

கம்பஹா, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

21 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்