காட்டும் 1-25 of 34 விளம்பரங்கள்

பொரலஸ்கமுவ உள் கல்வி

இதர கல்வி-கொழும்பு - Complete Ielts Writing
Complete Ielts Writing

கொழும்பு, இதர கல்வி

ரூ 1,000

முதல் விளம்பரம்
இதர கல்வி-கொழும்பு - Complete Ielts Writing
Complete Ielts Writing

கொழும்பு, இதர கல்வி

ரூ 1,000

மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT O/L London syllabus
ICT O/L London syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics O/L London Syllabus
Mathematics O/L London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Accounting / BS Economics London syllabus
Accounting / BS Economics London syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Core Mathematics A/L London Syllabus
Core Mathematics A/L London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

1 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Statistics A/L London Syllabus
Statistics A/L London Syllabus

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

1 நாள்
இதர கல்வி-கொழும்பு - Spoken English
Spoken English

கொழும்பு, இதர கல்வி

ரூ 2,000

5 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Combined Mathematics
A/L Combined Mathematics

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 3,500

9 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics
Edexcel A/l Accounting, B/S, Economics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

14 நாள்
புத்தகங்கள்-கொழும்பு - AS and Alevel Person Chemistry tbks
AS and Alevel Person Chemistry tbks

கொழும்பு, புத்தகங்கள்

ரூ 6,500

14 நாள்
புத்தகங்கள்-கொழும்பு - AS and Alevel Core maths
AS and Alevel Core maths

கொழும்பு, புத்தகங்கள்

ரூ 7,000

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Primary Tuition (Sinhala Medium)
Primary Tuition (Sinhala Medium)

கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 500

14 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L Mathematics Revision Edexcel
O/L Mathematics Revision Edexcel

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge
ICT class 6 - 7-8 Edexcel & Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge
Mathematics 6-7-8 Edexcel and Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 750

16 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mathematics O/L Edexcel | Cambridge
Mathematics O/L Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Business Studies A/L Edexcel | Cambridge
Business Studies A/L Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Mechanics Edexcel & Cambridge
Mechanics Edexcel & Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

19 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Further Pure Mathematics
A/L Further Pure Mathematics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,500

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Economics Edexcel | Cambridge
A/L Economics Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - A/L Accounting Edexcel | Cambridge
A/L Accounting Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,250

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - O/L ICT Edexcel | Cambridge
O/L ICT Edexcel | Cambridge

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

20 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel | Cambride O/L Economics
Edexcel | Cambride O/L Economics

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

22 நாள்
மேலதிக வகுப்பு-கொழும்பு - Edexcel | Cambridge O/L Business Studies
Edexcel | Cambridge O/L Business Studies

அங்கத்துவம்கொழும்பு, மேலதிக வகுப்பு

ரூ 1,000

22 நாள்
இதர கல்வி-கொழும்பு - Japanese Classes
Japanese Classes

கொழும்பு, இதர கல்வி

ரூ 1,000

23 நாள்

உங்களுக்கு விற்பனை செய்ய ஏதாவது உண்டா?

இலவசமாக விளம்பரத்தை வெளியிடவும் ikman.lk

இலவச விளம்பரத்தை வெளியிடவும்