දැන්විම් 52 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Mi 20000 mAh Power Bank (White)
Mi 20000 mAh Power Bank (White)

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 6,300

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone Original Lightning USB Cable
Iphone Original Lightning USB Cable

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Memory Card Kingston 32GB
Memory Card Kingston 32GB

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,600

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - S5 mini for Parts
S5 mini for Parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Tempered Glass SAMSUNG J7 PRIME
Tempered Glass SAMSUNG J7 PRIME

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - OTG Converter to USB
OTG Converter to USB

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Turbo Sim 4G
Turbo Sim 4G

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Memory Card 16Gb
Memory Card 16Gb

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - V10 for parts
V10 for parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,900

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR box
VR box

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 800

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Sandisk ultra micro SD
Sandisk ultra micro SD

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 5
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Joyroom Waterproof Bluetooth Headset
Joyroom Waterproof Bluetooth Headset

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,000

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - TemperedGlass For Nokia6 backCam lens
TemperedGlass For Nokia6 backCam lens

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 250

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Shock proof cover for note 8
Shock proof cover for note 8

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR BOX
VR BOX

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,350

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smart Android Watch
Smart Android Watch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 11
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Bluetooth Mini Hands free
Bluetooth Mini Hands free

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 700

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smartwatch (Sim Supp)
Smartwatch (Sim Supp)

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Headset Skullcandy Ando
Headset Skullcandy Ando

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung galaxy grand duos for parts
Samsung galaxy grand duos for parts

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,000

දින 15
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - MI 20000 Mah power bank
MI 20000 Mah power bank

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,700

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smart watch
Smart watch

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,400

දින 18
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Head Set REMAX RM - 301
Head Set REMAX RM - 301

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,650

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung GEAR ICONX 2017
Samsung GEAR ICONX 2017

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,200

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Smart Watch Dz09
Smart Watch Dz09

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,100

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!