වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 40 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ජංගම දුරකථන උපාංග

ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Tempered Glass SAMSUNG J7 PRIME
Tempered Glass SAMSUNG J7 PRIME

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 900

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Earphone JBL Pure Bass T280BT
Earphone JBL Pure Bass T280BT

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,950

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Wireless neckband
Wireless neckband

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,800

දින 1
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - J2 Button , Back Cover And Board
J2 Button , Back Cover And Board

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 2
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - S7 Edge board n housing
S7 Edge board n housing

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 17,000

දින 3
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - APPLE WIRELESS CHARGER
APPLE WIRELESS CHARGER

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 4,000

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Head Set VEEOKN
Head Set VEEOKN

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 650

දින 4
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - VR BOX
VR BOX

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 950

දින 6
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Toyota Daihatsu Terios Rush air filter
Toyota Daihatsu Terios Rush air filter

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,000

දින 7
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 1M DATA CABLE
1M DATA CABLE

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 3,500

දින 8
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Gear VR with Controller
Samsung Gear VR with Controller

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 18,000

දින 9
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - SAMSUNG S7 PARTS
SAMSUNG S7 PARTS

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 17,000

දින 10
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Head Set Skull Candy Ando
Head Set Skull Candy Ando

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,900

දින 13
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Iphone Original Lightning USB Cable
Iphone Original Lightning USB Cable

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 850

දින 14
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - 4g Turbo sim
4g Turbo sim

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Power bank 25600mah
Power bank 25600mah

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 16
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Head Set REMAX RM - 301
Head Set REMAX RM - 301

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,650

දින 17
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Head Set JBL synchros E10
Head Set JBL synchros E10

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 1,100

දින 19
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung galaxy S7Edge.
Samsung galaxy S7Edge.

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 36,000

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - GEAR ICONX SAMSUNG
GEAR ICONX SAMSUNG

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 9,500

දින 20
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Apple iPhone 8 Plus case
Apple iPhone 8 Plus case

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,731

දින 21
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Tempered Glass SAMSUNG S9
Tempered Glass SAMSUNG S9

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 2,500

දින 22
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - JBL T290 earbuds
JBL T290 earbuds

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,000

දින 23
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Samsung Galaxy Gear VR with controller
Samsung Galaxy Gear VR with controller

ගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 22,000

දින 27
ජංගම දුරකථන උපාංග-ගම්පහ - Vr Box MI
Vr Box MI

සාමාජිකයාගම්පහ, ජංගම දුරකථන උපාංග

රු 5,900

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!