වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy S4 (Used)
Samsung Galaxy S4 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 3
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - HTC Desire 728 (Used)
HTC Desire 728 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y5 2 (Used)
Huawei Y5 2 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 6
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F1s 64gb 4gb (Used)
Oppo F1s 64gb 4gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

දින 9
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)
Apple iPhone 8 Plus 64gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 88,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy A7 2015 (Used)
Samsung Galaxy A7 2015 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J3 2016 (Used)
Samsung Galaxy J3 2016 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 14
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - HTC Desire 626G+ (Used)
HTC Desire 626G+ (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 20
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 6 Gold (Used)
Apple iPhone 6 Gold (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 27,500

දින 24
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y3 ii (Used)
Huawei Y3 ii (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 32
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J7 ### (Used)
Samsung Galaxy J7 ### (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 33
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Microsoft Lumia 532 (Used)
Microsoft Lumia 532 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

දින 35
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 37
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 4S ORIGINAL (Used)
Apple iPhone 4S ORIGINAL (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 40
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo A83 (Used)
Oppo A83 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 34,000

දින 43
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 43
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy S3 original (Used)
Samsung Galaxy S3 original (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 9,700

දින 43
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy Note 1 (Used)
Samsung Galaxy Note 1 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 43
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F7 64GB (Used)
Oppo F7 64GB (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 41,500

දින 43
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 44
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F5 Black (Used)
Oppo F5 Black (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!