වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

තඹුත්තේගම හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 3 (Used)
Nokia 3 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

දින 2
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Honor gplay (Used)
Huawei Honor gplay (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 2
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 4
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

දින 5
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy S4 GT-I 19505. (Used)
Samsung Galaxy S4 GT-I 19505. (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

දින 6
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F5 Youth (Used)
Oppo F5 Youth (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy S6 (Used)
Samsung Galaxy S6 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia Cseries c5 (Used)
Nokia Cseries c5 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

දින 11
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 12
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - HTC Desire 816G (Used)
HTC Desire 816G (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 13
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y9 (Used)
Huawei Y9 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 216 (Used)
Nokia 216 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 14
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Nokia 3 ex ok (Used)
Nokia 3 ex ok (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 16
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo F9 64GB (Used)
Oppo F9 64GB (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 43,000

දින 25
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 6S (Used)
Apple iPhone 6S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

දින 27
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

දින 28
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei Y5 ii (Used)
Huawei Y5 ii (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 29
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 6S Plus (Used)
Apple iPhone 6S Plus (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 49,500

දින 32
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Samsung J7 pro (Used)
Samsung J7 pro (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 28,500

දින 32
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Huawei P8 Lite (Used)
Huawei P8 Lite (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 17,000

දින 33
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 6 16 GB (Used)
Apple iPhone 6 16 GB (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 29,900

දින 33
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Oppo A57 (Used)
Oppo A57 (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 41
ජංගම දුරකථන-අනුරාධපුර - Apple iPhone 5S 16 Gb (Used)
Apple iPhone 5S 16 Gb (Used)

අනුරාධපුර, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!