දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-යාපනය - Rent A Car Honda Hybrid
Rent A Car Honda Hybrid

යාපනය, රථවාහන සේවා

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
රථවාහන සේවා-යාපනය - Aqua Car Unlimited Rent
Aqua Car Unlimited Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 4,500

දින 9
රථවාහන සේවා-යාපනය - Bus for Hire
Bus for Hire

යාපනය, රථවාහන සේවා

දින 23
රථවාහන සේවා-යාපනය - Nissan Xtrail Jeep Rent in Jaffna
Nissan Xtrail Jeep Rent in Jaffna

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 200,000

දින 26
රථවාහන සේවා-යාපනය - Rent A Car Honda Hybrid
Rent A Car Honda Hybrid

යාපනය, රථවාහන සේවා

රු 5,000

දින 28
රථවාහන සේවා-යාපනය - Offering wagon r car unlimited rent
Offering wagon r car unlimited rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 80,000

දින 30
රථවාහන සේවා-යාපනය - Offering Honda enbox car for rent
Offering Honda enbox car for rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 85,000

දින 30
රථවාහන සේවා-යාපනය - Unlimited km spacia car rent
Unlimited km spacia car rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 80,000

දින 30
රථවාහන සේවා-යාපනය - Unlimited prado jeep rent in jaffna
Unlimited prado jeep rent in jaffna

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 15,000

දින 30
රථවාහන සේවා-යාපනය - Auto gear car unlimited rent in jaffna
Auto gear car unlimited rent in jaffna

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 55,000

දින 30
රථවාහන සේවා-යාපනය - Spacia car monthly rent
Spacia car monthly rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 75,000

දින 31
රථවාහන සේවා-යාපනය - Honda enbox car monthly rent 2018
Honda enbox car monthly rent 2018

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 90,000

දින 31
රථවාහන සේවා-යාපනය - Prado jeep 150 monthly rent
Prado jeep 150 monthly rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 300,000

දින 31
රථවාහන සේවා-යාපනය - Buddy Van (nissan) For Rent
Buddy Van (nissan) For Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 75,000

දින 38
රථවාහන සේවා-යාපනය - Spacia Car (hybrid) For Rent
Spacia Car (hybrid) For Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 75,000

දින 38
රථවාහන සේවා-යාපනය - Wagon R (hybrid) For Rent
Wagon R (hybrid) For Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 75,000

දින 38
රථවාහන සේවා-යාපනය - Honda 2018 ( ENBOX) Car Rent
Honda 2018 ( ENBOX) Car Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 95,000

දින 38
රථවාහන සේවා-යාපනය - Spacia Car Month Rent
Spacia Car Month Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 85,000

දින 41
රථවාහන සේවා-යාපනය - Toyota Prius Month Rent
Toyota Prius Month Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 125,000

දින 41
රථවාහන සේවා-යාපනය - DAJ Rental Car
DAJ Rental Car

යාපනය, රථවාහන සේවා

රු 3,000

දින 42
රථවාහන සේවා-යාපනය - Minimum 10 Days Wagon R Rent
Minimum 10 Days Wagon R Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 4,000

දින 45
රථවාහන සේවා-යාපනය - Minimum 10 Day Spacia Rent
Minimum 10 Day Spacia Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 4,000

දින 45
රථවාහන සේවා-යාපනය - Minimum 10 Days Van Rent
Minimum 10 Days Van Rent

සාමාජිකයායාපනය, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 45
රථවාහන සේවා-යාපනය - Van - Rent( New KDH)
Van - Rent( New KDH)

යාපනය, රථවාහන සේවා

රු 6,300

දින 46
රථවාහන සේවා-යාපනය - Car - Rent Monthly
Car - Rent Monthly

යාපනය, රථවාහන සේවා

රු 32,000

දින 49
රථවාහන සේවා-යාපනය - Van for rent - KDH
Van for rent - KDH

යාපනය, රථවාහන සේවා

රු 3,300

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!