දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සීගිරිය හි දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Kitchen Helpers - Sigiriya
Kitchen Helpers - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale - sigiriya
Land for sale - sigiriya

17.5 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 10,000,000 පර්ච් එකකට

පැය 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Receptionist - Sigiriya
Receptionist - Sigiriya

Kings hotel group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Sony Xperia XA1 (New)
Sony Xperia XA1 (New)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Hp Probook 4510s
Hp Probook 4510s

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතලේ - Melrose Villas Resort on Sale - Sigiriya
Melrose Villas Resort on Sale - Sigiriya

53,800 වර්ග අඩි

මාතලේ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 170,000,000

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Kitchen Helper - Sigiriya
Kitchen Helper - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Bar Waiter - Sigiriya
Bar Waiter - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ඉඩම්-මාතලේ - Lands in Sigiriya
Lands in Sigiriya

121.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 8
මෝටර් රථ-මාතලේ - Micro Geely mark 2 mx 7 2013
Micro Geely mark 2 mx 7 2013

41,500 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 2,000,000

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Kitchen Helpers - Sigiriya
Kitchen Helpers - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතලේ - Intel Core I3 Dextop Computer Full Set
Intel Core I3 Dextop Computer Full Set

මාතලේ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 15
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - LG G Pro used (Used)
LG G Pro used (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 15
ඉඩම්-මාතලේ - Sigiriya Land for sale
Sigiriya Land for sale

1.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

දින 16
ජංගම දුරකථන-මාතලේ - Samsung Galaxy Note 4 (Used)
Samsung Galaxy Note 4 (Used)

මාතලේ, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතලේ - දිගු කාලින සරු අදායම් ලබන්නට TJC වගාව
දිගු කාලින සරු අදායම් ලබන්නට TJC වගාව

සාමාජිකයාමාතලේ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - සීගිරිය
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - සීගිරිය

New Job Pvt Ltd

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
Looking for 1 acre in Sigiriya.

මාතලේ, ඉඩම්

දින 18
Room Assistant - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Kitchen Assistant - Sigiriya
Kitchen Assistant - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale sigiriya
Land for sale sigiriya

1.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 7,700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 22
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale sigiriya
Land for sale sigiriya

14.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 6,700,000 අක්කරයකට

දින 22
ඉඩම්-මාතලේ - Land for Sale in Sigiriya
Land for Sale in Sigiriya

4.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 9,500,000 අක්කරයකට

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Kitchen Helper - Sigiriya
Kitchen Helper - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 23
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Store Keeper- Sigiriya
Store Keeper- Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!