වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සීගිරිය හි දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - සහය කලමනාකරු - සීගිරිය
සහය කලමනාකරු - සීගිරිය

DMI international

රු 41,500 - 65,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Boy - Sigiriya
Room Boy - Sigiriya

Vandy Hotel Gruop

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ඉඩම්-මාතලේ - Land for Sale near Sigiriya Lion Rock
Land for Sale near Sigiriya Lion Rock

1.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 9,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Demak DTM 2014
Demak DTM 2014

35,000 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Waiters - Sigiriya
Waiters - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
මෝටර් රථ-මාතලේ - Mitsubishi Outlander PHEV 2013
Mitsubishi Outlander PHEV 2013

56,000 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 8,100,000

දින 7
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale in Sigiriya
Land for sale in Sigiriya

80.0 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 7
ඉඩම්-මාතලේ - Hotel projects land for sale
Hotel projects land for sale

17.5 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 12,000,000 අක්කරයකට

දින 8
ඉඩම්-මාතලේ - 2.5 Acres Land in Sigiriya for Sale
2.5 Acres Land in Sigiriya for Sale

2.5 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 8,000,000 අක්කරයකට

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Front Office Assistant - Female
Front Office Assistant - Female

Kaveri Ayurveda Resort

රු 15,000 - 30,000

මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - මානව සම්පත් කළමනාකාරී අංශය - සීගිරිය
මානව සම්පත් කළමනාකාරී අංශය - සීගිරිය

Vandy Hotel Gruop

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
Room Boy - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Waiter - Sigiriya
Waiter - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ඉඩම්-මාතලේ - Beautiful lands around Sigiriya for sale
Beautiful lands around Sigiriya for sale

1.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - Land in Sigiriya for Sale - 02 Acres.
Land in Sigiriya for Sale - 02 Acres.

2.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 26,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Front Office - Sigiriya
Front Office - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - F @ B Steward - Sigiriya
F @ B Steward - Sigiriya

Vandy Hotel Gruop

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Bar Waiter
Bar Waiter

Vandy Hotel Gruop

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Pool Attendent - All island
Pool Attendent - All island

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Attendent - Sigiriya
Room Attendent - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Assistant - Sigiriya
Room Assistant - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ඉඩම්-මාතලේ - Land For Sale in Sigiriya
Land For Sale in Sigiriya

2.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 16,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Waiters - Sigiriya
Waiters - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 20
ත්‍රී රෝද රථ-මාතලේ - රටේ තියෙන හොඳම 1- BAJAJ
රටේ තියෙන හොඳම 1- BAJAJ

සාමාජිකයාමාතලේ, ත්‍රී රෝද රථ

රු 250,000

දින 23
ඉඩම්-මාතලේ - 1 Acre Land in Habarana
1 Acre Land in Habarana

1.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!