දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සීගිරිය හි දැන්වීම්

ඉඩම්-මාතලේ - Sigiriya Land with a Lake
Sigiriya Land with a Lake

10.0 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 12,000,000 අක්කරයකට

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Kitchen Helpers - Sigiriya
Kitchen Helpers - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ඉඩම්-මාතලේ - Hotel projects land for sale
Hotel projects land for sale

17.5 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 12,000,000 අක්කරයකට

දින 4
මෝටර් රථ-මාතලේ - Toyota Hilux double cab 1989
Toyota Hilux double cab 1989

260,000 km

මාතලේ, මෝටර් රථ

රු 3,200,000

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Receptionist - Sigiriya
Receptionist - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Assistant - Sigiriya
Room Assistant - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ඉඩම්-මාතලේ - Land For Sale In Sigirya
Land For Sale In Sigirya

150.0 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 6,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - House Keeper - Sigiriya
House Keeper - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale in Pidurangala
Land for sale in Pidurangala

18.0 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Bar Waiter - Sigiriya
Bar Waiter - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ඉඩම්-මාතලේ - Hotel Project Land for Sale in Sigiriya
Hotel Project Land for Sale in Sigiriya

17.5 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 12,000,000 අක්කරයකට

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Cashier - Sigiriya
Cashier - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Store Helpers - Sigiriya
Store Helpers - Sigiriya

Kings Hotel Group

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - Land sale in Inamaluwa
Land sale in Inamaluwa

48.5 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale - Palwehara
Land for sale - Palwehara

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - 12 acres for Sale in Sigiriya
12 acres for Sale in Sigiriya

12.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 8,000,000 අක්කරයකට

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - 8 acres Lake Bordering Land Sigiriya
8 acres Lake Bordering Land Sigiriya

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 80,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - Super Lands For Sale in Sigiriya
Super Lands For Sale in Sigiriya

121.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 12
ඉඩම්-මාතලේ - 5 Acres Land for Sale in Sigiriya
5 Acres Land for Sale in Sigiriya

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 40,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-මාතලේ - 80p Forest Land Close to Sigiriya Rock
80p Forest Land Close to Sigiriya Rock

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 13
ඉඩම්-මාතලේ - Carpet road face 80 perches in Sigiriya
Carpet road face 80 perches in Sigiriya

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 13
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale - Sigiriya
Land for sale - Sigiriya

2.5 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 7,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Assistant - Sigiriya
Room Assistant - Sigiriya

Newjob pvt ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ඉඩම්-මාතලේ - Land for Sale in Sigiriya
Land for Sale in Sigiriya

170.0 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale - Sigiriya
Land for sale - Sigiriya

82.0 පර්චස්

මාතලේ, ඉඩම්

රු 3,850,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!