දැන්විම් 34 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

සීගිරිය හි දැන්වීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - kitchen Assistant - Sigiriya
kitchen Assistant - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Driver - Katunayake
Driver - Katunayake

Vandy Hotel Group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Hotel Receptionist - Sigiriya
Hotel Receptionist - Sigiriya

Kaveri Resort and Spa, Sigiriya

මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතලේ - Heritage Hotel Sigiriya
Heritage Hotel Sigiriya

3,200 වර්ග අඩි

මාතලේ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 27,500,000

දින 4
ඉඩම්-මාතලේ - Land for Sale Sigiriya nice Rock View
Land for Sale Sigiriya nice Rock View

3.25 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 5,000,000 අක්කරයකට

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Account Clerk - Sigiriya
Account Clerk - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Receptionist - Sigiriya
Receptionist - Sigiriya

Sigiri Asna Nature Resort

රු 18,000 - 20,000

මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Stewards - Sigiriya
Stewards - Sigiriya

Sigiri Asna Nature Resort

රු 18,000 - 25,000

මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ඉඩම්-මාතලේ - Lake Face 30 Acres Land in Sigiriya
Lake Face 30 Acres Land in Sigiriya

30.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 6,000,000 අක්කරයකට

දින 14
ඉඩම්-මාතලේ - Lake Face 24 Acres Land in Dambulla
Lake Face 24 Acres Land in Dambulla

24.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 5,000,000 අක්කරයකට

දින 14
ඉඩම්-මාතලේ - 5 acres for sale Sigiriya
5 acres for sale Sigiriya

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 14
ඉඩම්-මාතලේ - Best Environment With Land Sigiriya
Best Environment With Land Sigiriya

160.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 11,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-මාතලේ - Forest Land in Sigiriya
Forest Land in Sigiriya

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 4,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 14
ඉඩම්-මාතලේ - Carpet road face 80 perches in Sigiriya
Carpet road face 80 perches in Sigiriya

80.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ඉඩම්-මාතලේ - Super Lands For Sale in Sigiriya
Super Lands For Sale in Sigiriya

121.0 පර්චස්

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

දින 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-මාතලේ - Sigiriya Luxury Hotel for Sale
Sigiriya Luxury Hotel for Sale

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාමාතලේ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 105,000,000

දින 21
ඉඩම්-මාතලේ - Land for sale Sigiriya
Land for sale Sigiriya

3.25 අක්කර

මාතලේ, ඉඩම්

රු 4,500,000 අක්කරයකට

දින 28
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතලේ - Demak DXT Dart 225 2017
Demak DXT Dart 225 2017

11,800 km

මාතලේ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 230,000

දින 29
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Attendant - Sigiriya
Room Attendant - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
ඉඩම්-මාතලේ - 7 acres Lake Bordering Land Sigiriya
7 acres Lake Bordering Land Sigiriya

8.0 අක්කර

සාමාජිකයාමාතලේ, ඉඩම්

රු 9,500,000 අක්කරයකට

දින 33
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Cashier - All Island
Cashier - All Island

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-මාතලේ - සරු අස්වැනෙන් ඉහල අදායමක්...
සරු අස්වැනෙන් ඉහල අදායමක්...

සාමාජිකයාමාතලේ, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 550

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Room Assistant - Sigiriya
Room Assistant - Sigiriya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාමාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 36
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Cook - Sigiriya
Cook - Sigiriya

Gammadda Restaurant

රු 30,000 - 40,000

මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 37
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-මාතලේ - Waiter Cum Room Attendant - Sigiriya
Waiter Cum Room Attendant - Sigiriya

The Hideout-Sigiriya

රු 15,000 - 35,000

මාතලේ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!