දැන්විම් 602 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - House For Sale In Piliyandala
House For Sale In Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 4

කොළඹ, නිවාස

රු 28,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Piliyandala
Brand New House in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for rent -Piliyandala
House for rent -Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 25,000 මසකට

පැය 2
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Piliyandala
Land For Sale in Piliyandala

5.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 690,000 පර්ච් එකකට

පැය 4
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala , Gonapola
Land for Sale in Piliyandala , Gonapola

10.0 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - Brand new House for sale in Piliyandala
Brand new House for sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 10,900,000

ඉඩම්-කොළඹ - 10.20P for sale Kubuka
10.20P for sale Kubuka

10.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,785,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 5
නිවාස-කොළඹ - House for Rent Near Piliyandala
House for Rent Near Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

පැය 6
නිවාස-කොළඹ - Luxury House For Sale In Piliyandala
Luxury House For Sale In Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 39,500,000

ඉඩම්-කොළඹ - Land in Kumbuka 10p
Land in Kumbuka 10p

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,750,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 9
නිවාස-කොළඹ - 'Single' and 'Upstairs' House in Kesbewa
'Single' and 'Upstairs' House in Kesbewa

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 11,000,000

නිවාස-කොළඹ - BRAND NEW HOUSE IN BOKUNDARA PILIYANDALA
BRAND NEW HOUSE IN BOKUNDARA PILIYANDALA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 24,500,000

පැය 10
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 18,500,000

නිවාස-කොළඹ - House For Rent in Piliyandala
House For Rent in Piliyandala

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 32,000 මසකට

පැය 10
නිවාස-කොළඹ - නිවසක් විකිණීමට තිබේ පිලියන්දල
නිවසක් විකිණීමට තිබේ පිලියන්දල

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,000,000

පැය 12
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building for rent - Piliyandala
Building for rent - Piliyandala

1,400 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 110,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Brand New House in Piliyandala
Brand New House in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 14,000,000

Bodim Wanted - Piliyandala

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - A Valuable Land for sale at Madapatha
A Valuable Land for sale at Madapatha

6.1 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 700,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for rent in Piliyandala
House for rent in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 30,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Piliyandala
House for Sale - Piliyandala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 9,800,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Sale in Piliyandala
House for Sale in Piliyandala

කාමර: 7, නානකාමර: 2

කොළඹ, නිවාස

රු 26,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 10,500,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for Rent at Bokundara
House for Rent at Bokundara

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 35,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land For Sale in Kumbuka
Land For Sale in Kumbuka

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in KUBUKA - Gonapala
Land in KUBUKA - Gonapala

10.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 175,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/New House For Sale in Piliyandala
B/New House For Sale in Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!