දැන්විම් 655 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඉඩකඩම්

නිවාස-කොළඹ - Brand new luxury house in Piliyandala
Brand new luxury house in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කොළඹ - House for Sale - Pilliyandala
House for Sale - Pilliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 7,800,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කොළඹ - පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් 6.3p
පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් 6.3p

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් 7.15p
පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් 7.15p

7.15 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් 8p
පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් 8p

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 590,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක්
පිළියන්දල නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක්

8.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 600,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් - පිළියන්දල
නිසංසල පරිසරයක් සහිත ඉඩමක් - පිළියන්දල

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කොළඹ - B/new Two Story House for Sale Piliyandala
B/new Two Story House for Sale Piliyandala

කාමර: 4, නානකාමර: 4

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 21,000,000

දින 1
නිවාස-කොළඹ - Bokundara House for Sale | H0615
Bokundara House for Sale | H0615

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 23,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land For Sale Plot 05
Classic Land For Sale Plot 05

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,680,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House | Piliyandala For Sale
House | Piliyandala For Sale

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 16,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale in Piliyandala
Land for Sale in Piliyandala

9.5 පර්චස්

කොළඹ, ඉඩම්

රු 560,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩම් කැබලි- Gonamadiththa-(Piliyandala)
ඉඩම් කැබලි- Gonamadiththa-(Piliyandala)

7.7 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩම් කැබලි- පිළියන්දල
ඉඩම් කැබලි- පිළියන්දල

6.8 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - ඉඩම් කැබලි- Piliyandala/Gonamadiththa
ඉඩම් කැබලි- Piliyandala/Gonamadiththa

9.2 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Piliyandala
Land for Sale - Piliyandala

8.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent Piliyandala
Annex For Rent Piliyandala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

ඉඩම්-කොළඹ - කහතුඩුවට ළඟම ඉඩම..
කහතුඩුවට ළඟම ඉඩම..

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 395,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කොළඹ - New 3 Story House in Makuluduwa
New 3 Story House in Makuluduwa

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාකොළඹ, නිවාස

රු 40,000,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - සුන්දර ඉඩම් කැබලි - පිළියන්දල
සුන්දර ඉඩම් කැබලි - පිළියන්දල

8.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 585,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for sale in “ Piliyandala Gonamadiththa”
Land for sale in “ Piliyandala Gonamadiththa”

9.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 580,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land for Sale - Gonamdiththa
Land for Sale - Gonamdiththa

6.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land / For Sale Plot 01 -Piliyandala
Classic Land / For Sale Plot 01 -Piliyandala

7.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 240,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කොළඹ - Classic Land For Sale Plot 06 - Piliyandala
Classic Land For Sale Plot 06 - Piliyandala

7.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 1,925,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කොළඹ - House for sale in Piliyandala
House for sale in Piliyandala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, නිවාස

රු 5,800,000

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Piliyandala 6.3 Pch
Land in Piliyandala 6.3 Pch

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කොළඹ - Land in Piliyandala 6.3 Pch
Land in Piliyandala 6.3 Pch

6.3 පර්චස්

සාමාජිකයාකොළඹ, ඉඩම්

රු 575,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!