මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

පිළියන්දල හි පොළව සැකසුම් ද්‍රව්‍ය  සේවා සම්පාදකයෝ

දැන්විම් 17 න් 1-17 දක්වා පෙන්නුම් කරයි