මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

මහල් නිවාස කුලියට | මීගමුව

දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි