වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Honda Dio DIGITAL METER 2018
Honda Dio DIGITAL METER 2018

0 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

11,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 171,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep red 2007
TVS Scooty Pep red 2007

32,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2018
TVS Wego 2018

630 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

28,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

21,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 90 2015
TVS Streak 90 2015

12,498 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Victor GL 2005
TVS Victor GL 2005

57,750 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pept 2016
TVS Scooty Pept 2016

21,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep+ 2012
TVS Scooty Pep+ 2012

36,737 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2013
TVS Wego 2013

24,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 12
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep black 2011
TVS Scooty Pep black 2011

37,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 13
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

23,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

23,400 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 19
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2012
TVS Wego 2012

18,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 96,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Apache 2015
TVS Apache 2015

48,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS STAR 2006
TVS STAR 2006

846 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

දින 24
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pept 2006
TVS Scooty Pept 2006

70,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 50,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Metro 2016
TVS Metro 2016

6,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 100,000

දින 26
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

35,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 84,000

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Ntorq 2018
TVS Ntorq 2018

0 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 254,900

දින 32
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep+ 2007
TVS Scooty Pep+ 2007

34,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 52,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2015
TVS Streak 2015

27,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 37
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak Good conditions 2012
TVS Streak Good conditions 2012

17,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2016
TVS Wego 2016

39,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

40,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 42

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!