වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
tvs
තවත් එක්කරන්න
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි TVS මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

28,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 125,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Star City Plus 2005
TVS Star City Plus 2005

60,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pept 2006
TVS Scooty Pept 2006

40,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pept 2013
TVS Scooty Pept 2013

29,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

15,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak scooty 2011
TVS Streak scooty 2011

49,500 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 80,000

දින 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2010
TVS Streak 2010

39,000 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 14
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Ntorq 125 2018
TVS Ntorq 125 2018

0 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 266,900

දින 16
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

30,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep 2013
TVS Scooty Pep 2013

38,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 17
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Apache 2016
TVS Apache 2016

17,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

දින 21
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Flame 125 2009
TVS Flame 125 2009

48,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

දින 22
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep 2006
TVS Scooty Pep 2006

44,700 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 47,000

දින 25
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Zest 2015
TVS Zest 2015

56,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 130,000

දින 29
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak Scooty 2012
TVS Streak Scooty 2012

30,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Pep 2012
TVS Scooty Pep 2012

50,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 58,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2013
TVS Streak 2013

22,800 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 115,000

දින 31
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2011
TVS Streak 2011

39,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 35
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Wego 2017
TVS Wego 2017

9,129 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 36
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS XL 100 2018
TVS XL 100 2018

6,235 km

සාමාජිකයාමාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 38
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2014
TVS Streak 2014

26,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 39
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2015
TVS Streak 2015

48,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 90,000

දින 46
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Scooty Zest 110 2015
TVS Scooty Zest 110 2015

26,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 52
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-මාතර - TVS Streak 2012
TVS Streak 2012

23,000 km

මාතර, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!